IBN
Închide
Şubina Victoria
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2019 - 5

Biologically active substances from Linaria genistifolia (l.) mill and their potential usage in the ecological agriculture
Gurev Angela1 , Mashcenko Natalia2 , Borovskaia Alla2 , Shubina Victoria2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular and genetic investigation of pathogenic infection tomato seeds
Belousova Galina , Shubina Victoria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности применения Bacillus subtilis CNMN-BB-09 в возделывании томатов в открытом грунте
Шубина Виктория , Волощук Леонид , Бурцева Светлана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молекулярно-генетическое определение фитопатогенного поражения плодов томата на ранних стадиях
Белоусова Галина , Шубина Виктория
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Регуляция роста и корнеобразования сельскохозяйственных растений метаболитами штаммов рода Bacillus и Streptomyces почв Молдовы
Бурцева Светлана1 , Бырса М.1 , Шубина Виктория2 , Акири И.2
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений
Роль физиологии и биохимии в интродукции и селекции сельскохозяйственных растений
Ediția 5, Vol.2. 2019. Москва. ISBN 978-5-209-09357-2.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Activitatea antimicrobiană in vitro a taninurilor intacte şi oxidate, izolate din nuc (Juglans regia L.).
Lupaşcu Lucian1 , Lupaşcu Galina2 , Ţîmbaliuc Nina1 , Şubina Victoria2 , Magher Maria2
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the nutrient medium for the cultivation of bacterial antagonist bacillus subtilis CNMN-BB-09
Shubina Victoria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молекулярно-генетическое определение фитопатогенов семян томата, обработанных BACILLUS SUBTILIS CNMN BB-09
Белоусова Галина , Шубина Виктория
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы применения бактериального штамма Bacillus Subtilis CNMN-BB-09 для выращивания томатов
Шубина Виктория
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фунгицидный эффект вторичных метаболитов некоторых представителей сем. Scrophulariaceae
Мащенко Наталия , Боровская Ала , Шубина Виктория
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Молекулярно-генетическая идентификации возбудителей альтернариоза плодов томата
Белоусова Галина , Шубина Виктория
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность применения бактерий B. Subtilis CNMN-BB-09 на культуре томатов
Шубина Виктория
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Comparative evolution of growth of the bacterial strains bacillus subtilis S2 and S4 on different nutrient media
Shubina Victoria1 , Burtseva Svetlana2 , Voloschyuk Leonid1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth features of bacteria bacillus subtilis S2 and S4, selected from the rhizosphere of tomato
Shubina Victoria1 , Burtseva Svetlana2 , Voloschyuk Leonid1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(23) / 2016 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние метаболитов бактерии Bacillus Subtilis CNMNBB-09 на всхожесть семян при ихобработке
Шубина Виктория
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка рострегулирующих свойств бактерий рр. Bacillus и streptomyces, выделенных из почв молдовы и обладающих антифунгальной активностью
Бурцева Светлана1 , Шубина Виктория2 , Бырса М.1
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.1. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-015-9.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

The influence of the composition of nutrient medium on the number of bacterial cells in the process of cultivation under laboratory conditions
Shubina Victoria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метаболиты Alteneria, как элиситоры индуцированной устойчивости растений томатов
Шубина Виктория
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение стимулирующего действия бактерии Bacillus Subtilis – S2 на семенах кукурузы и колеоптилях пшеницы
Шубина Виктория
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительное действие некоторых штаммов бактерий Bacillus Subtilis в отношении микопатогенов сельскохозяйственных культур in vitro
Шубина Виктория
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33