IBN
Închide
Corobceanu Eduard
Cuvinte-cheie (11): transdisciplinaritate (1), paddle-wheel structure (1), X-ray (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 1

Impactul abordării unor subiecte cu caracter inter- şi transdisciplinar asupra formării concepţiei despre integritatea lumii înconjurătoare
Nedbaliuc Rodica, Corobceanu Eduard, Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

New solvatomorph of tetrakis(μ2-acetato-o,o')-bis(isonicotinamide-n)-di-copper(ii): synthesis, ir, tga and x-ray study
Chişca Diana12, Corobceanu Eduard2, Petuhov Oleg2, Croitor Lilia1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Влияние некоторых сульфаниламид- и азидсодержащих диоксиматов кобальта(III) на протеолитическую активность микромицета Trichoderma koningii СNMN-FD-15
Десятник А1, Тюрина Жанета1, Клапко Светлана1, Лаблюк Светлана1, Болога О. А.2, Шафранский В.2, Булхак И.И.2, Corobceanu Eduard2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3