IBN
Închide
Bîtca Ion
Cuvinte-cheie (110): negociere (3), dobânditor (3), just title (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Inalienabilitatea convențională în materie civilă
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența justiției
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzucapiunea extratabulară potrivit dispozițiilor codului civil
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 25 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzucapiunea tabulară potrivit dispozițiilor codului civil
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Regimul juridic a cazurilor de stingere a dreptului de uzufruct
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Aspecte cu privire la obligaţia de a contracta
Bîtca Ion, Gonciaruc Olga
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conditions of refusal to negotiate stage pre contractual
Bîtca Ion, Bevziuc Irina
University of European Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind revocarea ofertei cu termen expres de opțiune
Bîtca Ion, Doga Anatolie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(194) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea civilă în cazul neîndeplinirii obligației de a contracta
Bîtca Ion, Bujor Veronica
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiul juridic al răspunderii ofertantului în cazul revocării abuzive a ofertei de a contracta
Bîtca Ion, Doga Anatolie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Condițiile refuzului de a negocia
Bîtca Ion1, Curarari V.2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Unele consideraţii cu privire la excepţia de la prezumţia proprietăţii în cazul posesiei bunurilor furate, pierdute sau ieşite din posesie fără voia posesorului, a banilor şi a titlurilor de valoare la purtător
Bîtca Ion1, Curarari V.2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Inopopozabilitatea faţă de terţi a situaţiei juridice reale în cazul simulaţiei
Bîtca Ion1, Curarari V.2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Consideraţii cu privire la forţa obligatorie a ofertei
Bîtca Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(107) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a acceptării ofertei
Bîtca Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(102) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţia de informare în faza negocierilor precontractuale
Bîtca Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(106) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii cu privire la forţa obligatorie a ofertei de a contracta
Bîtca Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(105) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17