IBN
Închide

441Publicaţii

3477Descărcări

192892Vizualizări

Mişin Igor258Rojnoveanu Gheorghe78Zastavnitchi Gheorghe74Vozian Marin57Şor Elina55Paladii Irina50Kusturov Vladimir49Gagauz Ion44Mişina Ana38Berliba Sergiu34Gheorghiţa Vadim33Kusturova Anna27Dolghii Andrei26Pleşco Elena26Lescov Vitalie26Guţu Eugen25Suman Ala25Şcerbina Romeo24Beschieru Eugeniu23Gurghiş Radu23Istrate Viorel23Cernat Mircea22Crăciun Ion20Bunic Gheorghe17Ghereg Anatolie15Danci Alexandru14Ţînţari Stanislav13Zaharia Sergiu13Ignatenco Sergiu12Ghidirim Nicolae11Gafton Victor11Mahovici Igor11Suman Serghei11Conţu Ghenadie10Şcerbatiuc-Condur Corina10Vizitiu Aliona9Bodrug Nicolae9Iacovleva Iraida8Balan Sergiu8Cârciumaru Petru7Malcova Tatiana7Ciutac Ion6Revencu Sergiu6Condratchi E.6Zagadailov Diana6Vasiliev Veaceslav6Beuran Mircea6Gladun Eugen5Spataru Vasile5Guzun Sergiu5Muravca Alexei5Cereş Victoria4Petrovici Virgil4Boghean Gheorghe4Ababii Ion3Beschieru Traian3Donscaia Anna3Chemencedji Inga3Gudumac Eva3Vlad Ion3Manea Vladmir3Russu Sergiu3Capcelea E.3Brînza Mariana3Cazacu Dumitru3Cupcea Marianna3Revencu Dan3Ciubotaru Anatol2Antoci Lilian2Calistru Anatol2Conţu Oleg2Grossu Iulian2Onufrei Ion2Cernîi Anatolie2Gornea Filip2Ţîple Ilie2Ciobanu Natalia2Zastavniţchii Mariana2Mednicov Lorena2Cuţitari Irina2Tugui Natalia2Canariov M.2Ionesii P.2Chifa Daniela2Tuciac Carolina2Plămădeală Svetlana2Şapovalov Igor2Smolniţchi Roman2Calancea Alexandru2Godoroja Vitalie2Lupaşcu Aliona2Manolache Ala2Gladun Vladislav2Chisacova Marina2Cucuta Boris2Gherasim Mihaela2Corobcean Nadejda2Sidorenco Alina2Gladun Nicolae1Gudumac Valentin1Ţîbîrnă Constantin1Tagadiuc Olga1Eţco Constantin1Ciobanu Gheorghe1Dadu Constantin1Axenti Alin1Berliba Elina1Caraman Anatolie1Catrinici Victor1Cazacov Vladimir1Ceban Emil1Gîlea Angela1Oprea Andrei1Oprea Valentin1Anghelici Gheorghe1Corcimaru Ion1Eţco Ludmila1Mazur Minodora1Şincarenco Irina1Bernic Vladimir1Cheptanaru Eduard1Bolocan Maxim1Ureche Andrei1Maniuc Liviu1Vlasov Veaceslav1Linga Oleg1Arpentin Gheorghe1Glavan Nicolae1Manea Valeriu1Bordian Victoria1Brânză Maria1Dănilă Alina1Melnic Tamara1Florea Liliana1Baltaga Ruslan1Condrasov Alexandru1Bragaru Artur1Vozian Ion1Conarev Mihail1Rusu Serghei1Spânu Virginia1Balan Eugenia1Grejdianu Tudor1Duda Boris1Anestiadi Vasile1Barnaciuc Sergiu1Ciocanu Mihail1Cojocari Alexandru1Clim Alexandru1Klim Alexandru1Bragaru Aliona1Vascan Alexei1Frunze Gh.1Pogonea Sergiu1Chiper Diana1Cebotari Felicia1Jilin Vladimir1Cotorobai Elena1Capcelea Eugen1Galben Sergiu1Naforniţa Iurie1Costantinică Olga1Cebotaru Veceslav1Ponetenco Dumitru1Chirov Igor1Coltuc Oleg1Constantinica O.1Lucanin Alexandr1Zaharia Serghei1Aneste Eduard1Verebcean Marina1Vasilev Veaceslav1Oprea Vasile1Prisăcaru Ion1Brînză Marcela1Ungureanu Sergiu1Ursu Alexandr1Ghimpu Victoria1Maloghin Vasile1Cazacu Simion1Şchiopu Victor1Zastavneţchi Gheorghe1Frunza Gh.1Munteanu Sergiu1Suman Lidia1Popa Catalin1Cernei Vadim1Popa Cristina1Chetruş D.1Cebotari Veaceslav1Beresteanu S.1Lotocovschi Dan1Ivanov I.1Venter M. D.1Carstea P.1Dimcevici Poesina Nicoleta1Melnic Tamara1Mirciu Oleg1Iscenco Anna1
Arta Medica 114Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale103Chirurgia (București, Romania)45Journal of Surgery14Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”12Archives of the Balkan Medical Union Supliment12Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”11Curierul Medical10Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского7Медицинский вестник Юга России6Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 5Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases5European Journal of Trauma and Emergency Surgery4Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova3Romanian Journal of Gastroenterology2World Journal of Surgery2Доказательная гастроэнтерология2Gastroenterological Endoscopy2The Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists2Medicina stomatologică 1Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia1Moldovan Medical Journal1Viszeralmedizin: Gastrointestinal Medicine and Surgery1Клінічна анатомія та оперативна хірургія1Journal of Gastrointestinal Cancer1Annali italiani di chirurgia1Polski Przeglad Chirurgiczny1Current health sciences journal1Zentralblatt für Chirurgie1Diseases of the Esophagus 1Journal of Gastrointestinal Surgery1International surgery1Surgery Today1European Surgery 1Эндоскопическая хирургия1Ginecologia.ro1Surgery, Gastroenterology and Oncology1Hepatology International1Romanian Journal of Morphology and Embryology1Hepato-Gastroenterology1Евразийский Онкологический Журнал1Колопроктология1Инфекции в хирургии1Украiнский журнал молоiнвазивноi та ендоскопичноi хiрургii1Медицинский Вестник МВД России1
Ghidirim Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 261. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 161.
Publicații indexate în SCOPUS - 70.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 56
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 108
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 68
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 28
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 70
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 56
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 35

2022 - 8

Ghidirim Gheorghe1 , Paladii Irina1 , Kusturov Vladimir12 , Kusturova Anna12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leziunea de splină indusă de colonoscopie
Ghidirim Gheorghe , Şcerbatiuc-Condur Corina , Istrate Viorel , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Nr. 1(18) / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidirim Gheorghe1 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Suman Ala12 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidirim Gheorghe , Kusturov Vladimir , Paladii Irina , Kusturova Anna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cojocaru la 80 ani
Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidirim Gheorghe1 , Paladii Irina1 , Kusturov Vladimir12 , Kusturova Anna12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berliba Sergiu12 , Ghidirim Gheorghe12 , Lescov Vitalie12 , Gheorghiţa Vadim12 , Vlad Ion12 , Mirciu Oleg12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты лечения перитонита у больных с острой артериальной мезентериальной ишемией с использованием лапаростомии
Крэчун Ион1 , Гидирим Георгий1 , Шор Элина12 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2075-6895
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 17

Shor Elina , Malcova Tatiana , Ghidirim Gheorghe , Mishin Igor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidirim Gheorghe , Suman Ala , Mişin Igor , Şcerbatiuc-Condur Corina , Suman Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Appendiceal intussusception
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Shor Elina1 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Journal of Surgery
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale în conduita gravidelor cu traumatism al aparatului locomotor
Paladii Irina1 , Kusturov Vladimir12 , Kusturova Anna1 , Malcova Tatiana1 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 1(78) / 2021 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 23 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidirim Gheorghe1 , Paladii Irina1 , Kusturov Vladimir1 , Kusturova Anna12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credința, într-o armonie deplină cu Rațiunea
Ghidirim Gheorghe , Cereş Victoria , Suman Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidirim Gheorghe , Paladii Irina , Kusturov Vladimir , Kusturova Anna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondatorul școlii științifice de medicină alternativă și complementară. Academicianul Victor LACUSTA la 70 de ani
Ghidirim Gheorghe , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallbladder torsion
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Shor Elina1 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Journal of Surgery
Nr. 3(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina12 , Gheorghiţa Vadim12 , Mişin Igor12 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidirim Gheorghe1 , Kusturov Vladimir12 , Paladii Irina1 , Kusturova Anna12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 441