IBN
Închide
Corlat Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2022 - 1

Finding N bits using $O(\frac{N}{\log N})$ sums
Corlat Sergiu1 , Guzun Veaceslav2 , Vorona Victor2
1 State University of Moldova,
2 Lyceum “Orizont”, mun. Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Despre competența digitală a cadrelor didactice din învățământul profesional ethnic
Braicov Andrei , Corlat Sergiu , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inter şi transdisciplinaritatea dintre disciplinele reale și ale naturii, abordate în conţinuturile de informatică din sistemul preuniversitar
Globa Angela , Gasnaş Ala , Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia utilizării parcurgerii în adâncime (DFS) la rezolvarea problemelor informatice de concurs
Corlat Sergiu1 , Mehryar-Rad Roxana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Direcţii prioritate în dezvoltarea resurselor digitale pentru educaţie
Corlat Sergiu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opțiuni de continuare a studiilor pentru elevii olimpici din Republica Moldova la disciplina informatica
Globa Angela , Corlat Sergiu , Gasnaş Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Curriculumul Naţional – 2019 la Informatică: modernizare structurală şi de conţinut
Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactic aspects regarding to creating test sets for competition problems
Globa Angela1 , Corlat Sergiu2
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems of junior contestants training for participation in national and international programming competitions
Corlat Sergiu1 , Ivanova Lilia2
1 Technical University of Moldova,
2 National Agency for Curriculum and Evaluation
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Olympiads in informatics in Republic of Moldova
Gremalschi Anatol1 , Prisăcaru Angela2 , Corlat Sergiu3
1 Institutul de Politici Publice,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
3 Tiraspol State University (TSU)
Olympiads in Informatics
Ediţia a 28-a. 2016. Vilnius, Lituania. ISSN 18227732.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Clasificarea structurală a manualelor digitale
Corlat Sergiu , Ivanova Lilia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe de formare continuă a profesorilor preuniversitari de matematică şi informatică: studiu de caz
Bordan Valeriu , Braicov Andrei , Corlat Sergiu , Lupu Ilie , Sali Larisa , Teleucă Marcel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-59. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea manualelor digitale în învăţământul din Republica Moldova
Lupu Ilie , Gremalschi Anatol , Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Proiectarea curriculară în învăţământul de performanţă la informatică
Lupu Ilie , Gremalschi Anatol , Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Modelul proiectiv de instruire pentru utilizarea TIC în învăţămîntul superior
Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea instruirii asistate de calculator din învăţămîntul secundar
Corlat Sergiu
Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spaţiul informaţional educaţional – o nouă paradigmă a autoinstruirii in mediul digital
Lupu Ilie , Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aspecte generale de instruire la distanţă în învăţământul superior
Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Instruirea de performanţă la Informatică în contextul curriculumului general
Gremalschi Anatol1 , Corlat Sergiu2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(69-70) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interdisciplinarităţii Matematică-Informatică în pregătirea elevilor de performanţă
Gremalschi Anatol , Corlat Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(68) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22