IBN
Închide
Borodin Natalia Nicolai
Cuvinte-cheie (61): elemente nutritive (2), fluviul Nistru (2), Fosfor (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Starea hidrochimică a unor heleșteie din raionul Nisporeni.
Bagrin Nina, Borodin Natalia, Jurminscaia Olga
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Conținutul elementelor biogene în apele râului Bâc în primăvară anului 2018
Borodin Natalia
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors which determine productivity of phytoplankton of the Dniester River.
Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Tumanova Daria, Borodin Natalia, Bagrin Nina, Ungureanu Grigore
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru
Zubcov Elena, Jurminscaia Olga, Bagrin Nina, Borodin Natalia, Andreev Nadejda
Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lactic acid fermentation of human urine to improve its fertilizing value and reduce odour emissions
Andreev Nadejda1, Ronteltap Mariska1, Boincean Boris2, Wernli M.3, Zubcov Elena4, Bagrin Nina4, Borodin Natalia4, Lens Piet N.L.1
1 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft,
2 Selectia Research Institute of Field Crops,
3 Hong Kong Polytechnic University, School of Design, Hong Kong,
4 Institute of Zoology ASM
Journal of Environmental Management
Nr. 198 / 2017 / ISSN 0301-4797
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Migraţia fosforului în sistemul apă-sedimente-hidrobionţi a fluviului Nistru
Borodin Natalia
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Nitrogen compounds in the Lower Prut waters
Borodin Natalia, Bagrin Nina
Institute of Zoology ASM
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion
2015. Cluj-Napoca, România. .
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Fosforul mineral şi organic în rîul Prut în 2012-2014
Borodin Natalia
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigation of hydrochemical characteristics of the Prut river
Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Bagrin Nina, Zubcov Natalia, Borodin Natalia, Jurminskaia Olga, Bogonina Zinaida
Institute of Zoology ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the state of the ecosystem of the lower Danube in june 2014
Kovalyshyna Svitlana1, Denga Yuriy1, Terenko Galina1, Grandova Maria1, Ene Antoaneta2, Borodin Natalia3, Shubernetski Igor3, Jurminskaia Olga3
1 Ukrainian Scientific Centre for Ecology of the Sea, Odessa,
2 University "Dunarea de Jos", Galati,
3 Institute of Zoology ASM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Dynamics of mineralization and main ions in waters of the lower Prut
Bagrin Nina, Borodin Natalia
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of abiotic and biotic factors upon communities of aquatic organisms
Toderash Ion, Zubcov Elena, Ungureanu Laurenţia, Bileţchi Lucia, Shubernetski Igor, Negru Maria, Zubcov Natalia, Borodin Natalia, Tumanova Daria
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nutrients in waters of the Prut river, lower sector
Borodin Natalia, Bagrin Nina, Bogonina Zinaida
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physico-chemical parameters and biochemical consumption of oxygen in waters of the Prut river
Jurminskaia Olga, Bagrin Nina, Borodin Natalia, Bogonina Zinaida, Niculita Svetlana
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Dinamica indicilor hidrochimici şi calitatea apei rîului Prut
Zubcov Elena, Bagrin Nina, Ungureanu Laurenţia, Bileţchi Lucia, Borodin Natalia, Bogonina Zinaida
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15