IBN
Închide

33Publicaţii

318Descărcări

11094Vizualizări

Gribincea Corina Alexandru
Cuvinte-cheie (133): industria alimentară (3), eficienţa energetică (2), SMEs (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Financial assistance for the small and medium-sized enterprises’ transition effort to “green economy” in the Republic of Moldova
Gribincea Corina, Ungur Cristina, Ciobanu Mihail, Lucaşenco Eugenia
University of European Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul economiei „verzi” prin prisma ecologică
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea creşterii economiei „verzi” ca premisă de integrare în spaţiul european
Gribincea Corina1, Gribincea Alexandru2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea dezvoltării „Economiei verzi”
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The interaction between the “green” and “digital” economy
Gribincea Alexandru1, Gribincea Corina1, Kabaha Ali2
1 Free International University of Moldova,
2 The Israeli Ministry of Education
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(12) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Dinamica consumului de energie pe glob
Gribincea Corina1, Sandu Maxim2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul patrimoniului cultural-istoric ca premisă de promovare turistică și economică
Gribincea Corina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model of economic development on the way to overcome unemployment and labor force growth
Maximilian Silvestru1, Gribincea Alexandru1, Gribincea Corina2, Amoun-Habashi Manal3, Sandu Maxim4
1 State University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research,
3 Institute of International Relations of Moldova,
4 Free International University of Moldova
Journal of Advanced Research in Law and Economics
Nr. 6(9) / 2018 / ISSN 2068-696X
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of medical insurance and social security for Ukrainian labor migrants in Poland
Koshulko Oksana1, Gribincea Corina2
1 National University of Food Technologies, Kyiv,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea clusterelor în Republica Moldova ca instrument de autoorganizare şi accelerare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul energetic – importanța și aplicabilitatea sa în industria alimentară a Republicii Moldova
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Impact of Foreign Direct Investment on the Economy of Republic of Moldova
Sturzu Ion1, Gribincea Corina2, Gribincea Alexandru3
1 National Bank of Moldova,
2 National Institute for Economic Research,
3 Free International University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857--436
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspectele atractivităţii turistice din nordul Africii
Gribincea Alexandru1, Gribincea Corina2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durabilitatea ca element al arhitecturii ciclului de viaţă a produsului touristic rural şi motor de capitalizare a dezvoltării rurale
Duca-Gribincea Aurelia1, Gribincea Corina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente manageriale în asigurarea eficienţei energetice din industria alimentară
Stratan Alexandru, Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Diplomaţia economică şi impactul problemelor energetice asupra relaţiilor internaţionale la începutul sec. al XXI-lea
Gribincea Alexandru1, Gribincea Corina2, Koreakin Serghei3
1 Academia de Administrare Publică,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 MOLDOVAGAZ SA
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţiile managementului sustenabil în dezvoltarea industriei alimentare din Republica Moldova
Gribincea Corina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The overviewof themain gas pipelines in the black sea region: political and economic aspects
Gribincea Corina1, Gaviuk Anastasiia2, Fedkovych Yurii2
1 National Institute for Economic Research,
2 The Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Comerţul cu produse energetice în zona Asia-Pacific
Gribincea Alexandru1, Frumusachi Eduard2, Gribincea Corina3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Vama Chişinau,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Studii Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 24 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea parteneriatelor pentru o energie sigură, durabilă și competitivă
Popescu Mariana1, Gribincea Corina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33