IBN
Închide

71Publicaţii

725Descărcări

31833Vizualizări

Bejan Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 19.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Cărţi - 3. Contribuții - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 1.2.Contribuții în monografii - 5
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 10

2022 - 6

Analiza modului de utilizare a terenurilor în municipiul Bălți (Republica Moldova)
Ţugulea Andrian , Bejan Iurie , Mogîldea Vladimir
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica spațială și temporală a terenurilor degradate din bazinul Cogâlnicului în secolul XXI
Boboc Nicolae , Bejan Iurie , Muntean Valentina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrasructura ecologică în ecosistemele urbane din regiunea de dezvoltare nord (RM) – furnizor de servicii ecosistemice și reziliență ecologică
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie , Ţugulea Andrian
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land use and ecological stability coefficient on the territory of the Republic of Moldova
Bejan Iurie , Bunduc Tatiana
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. .
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spatial study on the impact of erosion on agricultural land in the Republic of Moldova
Bejan Iurie , Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
State University of Moldova
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 42. 2022. Iași, România. .
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of green and blue infrastructure in the stability and resilience of urban ecosystems
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. .
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Aspecte generale ale evoluției populației și așezărilor umane
Lozovanu Dorin , Matei Constantin , Hachi Mihai , Bacal Petru , Bejan Iurie , Morozan Stela , Railean Veronica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Chişinău: Impressum SRL, 2021. ISBN 978-9975-62-442-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atlas „Scimbările climatice și starea actuală a peisajelor”
Chișinău, 2021 / ISBN 978-9975-62-439-8
Disponibil online 4 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea consumului maxim de apă din iazuri și lacuri în funcție de starea peisajelor și aridizarea climei.
Melniciuc Orest , Bejan Iurie
Institute of Ecology and Geography
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea și cartarea habitatelor dependente de apă din cursul de mijloc al fl. Nistru (pe teritoriul Republicii Moldova)
Bejan Iurie , Angheluţa Viorica
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților antropice asupra stării peisajelor geografice din spațiul Republicii Moldova în secolul XXI
Bejan Iurie , Boboc Nicolae , Munteanu Valentina
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația curentă privind calitatea apei în unele categorii de zone protejate unde resursa de apă este un factor important
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of geographic information system for flood predictions
Tabacaru Alexandru1 , Nistor-Lopatenco Livia1 , Bejan Iurie2 , Pantaz Alexandru1
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 13

A case study on land use change analysis using GIS in the Tigheci Hills, Republic of Moldova
Bunduc Tatiana , Bejan Iurie , Bunduc Petru
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 40. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura și utilizarea terenurilor
Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice
Chişinău: 2020. ISBN 978-9975-3236-5-9.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modului de utilizare a terenurilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modului de utilizare a terenurilor în regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova
Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice privind identificarea zonelor sensibile la nutrienți în condițiile Republicii Moldova
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice privind identificarea zonelor sensibile la nutrienți în condițiile Republicii Moldova
Mogîldea Vladimir , Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica structurii sistemelor peisagistice din spațiul Republicii Moldova în secolul XXI
Boboc Nicolae , Bejan Iurie , Munteanu Valentina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 72