IBN
Închide

45Publicaţii

359Descărcări

16098Vizualizări

Puţuntică Anatolie
Cuvinte-cheie (196): cyclone (3), April (3), Hellmann criterion (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Instrumente digitale utilizate în cadrul învățământului online la lecțiile de Geografie
Motruc Ala1, Puţuntică Anatolie2
1 Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Calificative pluviometrice Hellmann din vara anului 2020 pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificative termice lunare Hellmann din vara anului 2020 în bazinul hidrografic BÂC
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul bazinului hidrografic în studiile geografice
Mironov Ion, Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The analysis of regression in the process of studying the correlation between climatic factors of the weather station Chișinău
Puţuntică Anatolie, Puţuntică Vitalie
Moldova Tiraspol State University
Present Environment and Sustainable Development
Ediția a 15-a. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale la lecțiile de geografie. Aplicația Kahoot
Motruc Ala1, Puţuntică Anatolie2
1 Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Calcule ale indicelui bioclimatic termo-higrometric pe teritoriul municipiului Chișinău
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe transversale ale educației durabile în sistemul de învățământ
Pătrăuceanu Irina Elena1, Puţuntică Anatolie2
1 Inspectoratul Școlar Județean Neamț,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile sinoptice de manifestare a ciclonilor mediteraneeni pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie, Armaş Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul lucrărilor practice și de laborator în eficientizarea procesului educativ-instructiv la geografie
Motruc Ala1, Puţuntică Anatolie2
1 Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul competenței de lectură a studenților în seminarul de teoria și metodologia geografiei
Volontir Nina, Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Cauzele sinoptice ale ploilor de primăvară pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in bioclimatic indices in the Republic of Moldova (1960-2012): Consequences for tourism
Mihăilă Dumitru1, Piticar Adrian2, Briciu Andrei Emil1, Bistricean Petruţ Ionel1, Lazurca Liliana Gina1, Puţuntică Anatolie3
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Babeș-Bolyai University,
3 Moldova Tiraspol State University
Boletin de la Asociacion de Geografos Espanoles
Nr. 77 / 2018 / ISSN 0212-9426 / ISSNe 2605-3322
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații climatologice asupra numărului de zile de vară (t ≥ 25 °C) pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Snow cover and frosts of april 2017 on the territory of the Republic of Moldova
Puţuntică Anatolie
Moldova Tiraspol State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul sinoptic al secetelor de primăvară pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici interactive de învățare utilizate în cadrul lecțiilor de geografie
Motruc Ala, Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de stres pulmonar pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meteorological and agrometeorological weather characterization of summer drought of 2015, in the Republic of Moldova
Puţuntică Anatolie, Motruc Ala
Moldova Tiraspol State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 7 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45