IBN
Închide

68Publicaţii

858Descărcări

35197Vizualizări

Puţuntică Anatolie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 14.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 16
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 11
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.3.Compendiu - 1
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 2

Ghid de bune practici pentru investigații asupra mediului cu elevii din învățământul preuniversitar și educație ecologică
Volontir Nina, Codreanu Igor , Puţuntică Anatolie , Castraveţ Tudor , Mironov Ion, Dilan Vitalie , Jechiu Iradion
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-46-845-9
Disponibil online 26 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regression analysis in the process of studying the correlation between climate factors of the Chisinau weather station
Puţuntică Anatolie , Puţuntică Vitalie
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Abordare STEM în studierea geografiei
Puţuntică Anatolie , Motruc Ala
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară la istorie și geografie în învățământul gimnazial
Puţuntică Anatolie1 , Gheorghelaș-Rabei Violeta2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte comparative privind clima Poloniei și Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfășurări de conținut la tema: „Calitatea, valorificarea și protecția solului și subsolului” pentru clasa XII, disciplina geografie: Republica Moldova în lumea contemporană .
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-51. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica sezonieră a formelor minerale de azot şi fosfor în apele râului Bîc
Prunici Petru1 , Puţuntică Anatolie1 , Prunici Ludmila2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Spiru Haret”, mun. Chişinău
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de comunicare privind starea ecologică a bazinului hidrografic Bâc
Puţuntică Anatolie , Jenunchi Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitățile unor culturi agricole de pe teritoriul Republicii Moldova față de condițiile meteorologice și climatice
Melnic Olga , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Compendium pentru lucrările de laborator la Geografia fizică generală
Volontir Nina, Puţuntică Anatolie , Bejenaru Gherman , Dilan Vitalie
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-933-77-3
Disponibil online 26 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente digitale utilizate în cadrul învățământului online la lecțiile de Geografie
Motruc Ala1 , Puţuntică Anatolie2
1 Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Positive thermal anomalies from winter 2019-2020 in the Bâc river basin (Republic of Moldova)
Puţuntică Anatolie , Mironov Ion
Tiraspol State University
Georeview, Geography Series
Nr. 31 / 2021 / ISSN 2343-7405
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe climatice ale temperaturii aerului în bazinul hidrografic Bâc
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 30 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Calificative pluviometrice Hellmann din vara anului 2020 pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificative termice lunare Hellmann din vara anului 2020 în bazinul hidrografic BÂC
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul bazinului hidrografic în studiile geografice
Mironov Ion , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The analysis of regression in the process of studying the correlation between climatic factors of the weather station Chișinău
Puţuntică Anatolie , Puţuntică Vitalie
Tiraspol State University
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale la lecțiile de geografie. Aplicația Kahoot
Motruc Ala1 , Puţuntică Anatolie2
1 Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Calcule ale indicelui bioclimatic termo-higrometric pe teritoriul municipiului Chișinău
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Climatological issues about the number of summer days (t ≥ 25 °C) on the territory of the Republic of Moldova
Puţuntică Anatolie
Tiraspol State University
Georeview, Geography Series
Nr. 29 / 2019 / ISSN 2343-7405
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe transversale ale educației durabile în sistemul de învățământ
Pătrăuceanu Irina Elena1 , Puţuntică Anatolie2
1 Inspectoratul Școlar Județean Neamț,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile sinoptice de manifestare a ciclonilor mediteraneeni pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie , Armaş Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul lucrărilor practice și de laborator în eficientizarea procesului educativ-instructiv la geografie
Motruc Ala1 , Puţuntică Anatolie2
1 Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul competenței de lectură a studenților în seminarul de teoria și metodologia geografiei
Volontir Nina , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Cauzele sinoptice ale ploilor de primăvară pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauzele sinoptice ale secetelor de vară pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in bioclimatic indices in the Republic of Moldova (1960-2012): Consequences for tourism
Mihăilă Dumitru1 , Piticar Adrian2 , Briciu Andrei Emil1 , Bistricean Petruţ Ionel1 , Lazurca (Andrei) Liliana Gina1 , Puţuntică Anatolie3
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Babeș-Bolyai University,
3 Tiraspol State University
Boletin de la Asociacion de Geografos Espanoles
Nr. 77 / 2018 / ISSN 0212-9426 / ISSNe 2605-3322
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații climatologice asupra numărului de zile de vară (t ≥ 25 °C) pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Snow cover and frosts of april 2017 on the territory of the Republic of Moldova
Puţuntică Anatolie
Tiraspol State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul sinoptic al secetelor de primăvară pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici interactive de învățare utilizate în cadrul lecțiilor de geografie
Motruc Ala , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de stres pulmonar pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meteorological and agrometeorological weather characterization of summer drought of 2015, in the Republic of Moldova
Puţuntică Anatolie , Motruc Ala
Tiraspol State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 7 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul frecvenței zilelor cu umezeala relativă≤30% pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor de climă
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Factori de stres termic asupra culturilor agricole în sezonul rece pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomene climatice de risc posibile în tot anul pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RiverPrut - software for determination and management of water quality
Marusic Galina1 , Marusic Diana2 , Puţuntică Anatolie3
1 Technical University of Moldova,
2 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău,
3 Tiraspol State University
Meridian Ingineresc
Nr. 2(61) / 2016 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 17 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seceta ca fenomen al degradării ecologice a mediului înconjurător
Sofroni Valentin , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spatiotemporal distribution of reference evapotranspiration in the Republic of Moldova
Piticar Adrian1 , Mihăilă Dumitru2 , Lazurca (Andrei) Liliana Gina2 , Bistricean Petruţ Ionel2 , Puţuntică Anatolie34 , Briciu Andrei Emil2
1 Babeș-Bolyai University,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
3 Tiraspol State University,
4 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova
Theoretical and Applied Climatology
Nr. 3-4(124) / 2016 / ISSN 0177-798X
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind cercetările climatice pe teritoriul Republicii Moldova în perioada anilor 1940-1990
Motruc Ala , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind cercetările climatice pe teritoriul Republicii Moldova în perioada anilor 1940-1990
Motruc Ala , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele paradigme în analiza riscurilor naturale
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Analiza comparativă a disconfortului termic din august pe teritoriul Republicii Moldova
Nedealcov Maria1 , Nedealcov Zaharia2 , Overcenco Ala3 , Puţuntică Anatolie4
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
4 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Sisteme Informaționale Geografice
Ediția 22. 2015. Chişinău. .
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de vulnerabilitate în analiza riscurilor naturale
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea extremelor pluviometrice prin intermediul SIG
Nedealcov Maria1 , Puţuntică Anatolie2 , Sofroni Valentin3 , Gămureac Ana1 , Covali Sergiu4
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Sisteme Informaționale Geografice
Ediția 22. 2015. Chişinău. .
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istorice ale observărilor meteorologice
Motruc Ala , Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 15 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 February, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice ale iernii 2013-2014 pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice din luna noiembrie 2014 pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 20 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depunerea masivă de polei din ianuarie-februarie 2014 pe teritoriul Republicii Moldova
Puţuntică Anatolie , Treşcilo Lidia
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 68