IBN
Închide
Pancenco Anatolie
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5

2019 - 1

Momente de ascensiune a stomatologiei ortopedice din Republica Moldova
Pancenco Anatolie , Gumeniuc Aureliu , Solomon Oleg , Taşcă Ana-Patricia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(52) / 2019 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evoluţia leziunilor sinusale perforative
Hîţu Ilie1 , Hîţu Dumitru1 , Pancenco Anatolie1 , Vlas Vasile1 , Bicer Constantin2 , Hâţu Afanasie1 , Strelţova Tatiana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Centrul Stomatologic Municipal Chişinău
Medicina stomatologică
Nr. 4(37) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 December, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Incidenţa edentaţiilor parţiale și particularităţi ale tratamentului protetic
Pancenco Anatolie , Gumeniuc Aureliu , Oineagra Vasile , Solomon Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(32) / 2014 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 January, 2015. Descarcări-53. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele studiului satisfacţiei pacienţilor ca indicatori determinanţi ai calităţii serviciilor stomatologice prestate populaţiei
Pancenco Anatolie , Tintiuc Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-42. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Particularităţi ale managementului public şi privat în stomatologie
Tintiuc Elena , Burlacu Valeriu , Pancenco Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 February, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Calitatea asistenţei stomatologice prestate populaţiei in instituţiile de profil cu diferite forme de gestionare in opinia medicilor stomatologi
Pancenco Anatolie , Gumeniuc Aureliu , Topalo Valentin , Munteanu Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(24) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incapacitatea de muncă a bolnavilor ce sau tratat în secţia de chirurgie stomatologică al IMSP centrul stomatologic munucipal
Popovici Sergiu , Pancenco Anatolie , Hîţu Dumitru , Vlas Vasile , Bicer Constantin , Strelţova Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinia populaţiei privind calitatea serviciilor stomatologice
Tintiuc Dumitru , Eţco Constantin , Tintiuc Elena , Pancenco Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(40) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul acreditării in asigurarea managementului călităţii serviciului stomatologic
Tintiuc Dumitru , Lupan Ion , Pancenco Anatolie , Tintiuc Elena , Cumpănă Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 2(23) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Calitatea asistenţei medicale stomatologice acordată populaţiei în instituţiile de profil cu diferite forme de activitate
Tintiuc Elena , Burlacu Valeriu , Pancenco Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile apicotomiei în tratamentul proceselor periapicale
Racu Valentina , Hîţu Dumitru , Pancenco Anatolie , Vlas Vasile , Bicer Constantin , Hâţu Afanasie , Strelţova Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trauma facială ca problemă socială
Hîţu Dumitru , Pancenco Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(36) / 2011 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Doloritatea postobturatorie în tratamentul pulpitei
Pancenco Anatolie , Gobjila Valeriu , Şincarenco Marina , Şincarenco Victor , Cirimpei Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Conferinţa a III-a Naţională a stomatologilor şi medicilor dentişti din RSSM (25–27.11.1957) — solicitant activ al fondării Facultăţii stomatologice din Republica Moldova (câteva crâmpee din istoria evenimentului)
Guţan Arsenie , Lupan Ion , Pancenco Anatolie , Munteanu Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(13) / 2009 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 19 September, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizările medicinei stomatologice urbane cu diferite forme de gestionare şi perspectivele de dezvoltare
Pancenco Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Aplicarea marketingului în evaluarea morbidităţii dento orale a pacienţilor ce au solicitat servicii stomatologice în instituţiile private urbane
Pancenco Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 2(7) / 2008 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea nivelului de accesibilitate a pacienţilor ce au solicitat servicii stomatologice în instituţiile private prin prizma marketingului social
Pancenco Anatolie
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi teoretice de implimentare a marketingului in structurile medicale stomatologice cu diferite forme de activitate
Pancenco Anatolie , Popovici Teodor , Calmaţui Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea strategică — obiectiv de reper în dezvoltarea serviciulu istomatologic
Pancenco Anatolie , Gobjila Valeriu , Gobjila Liliana , Prodan Viorica , Prodan Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 2(7) / 2008 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura adresabilităţii pacienţilor ce au solicitat unităţile medicale stomatologice private
Pancenco Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(8) / 2008 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20