IBN
Închide
Postolachi Alexandru
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 1

Pandantivul dintr-un molar uman din componența depozitului de la Cărbuna
Bodean Sergiu12 , Postolachi Alexandru3
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-45-3.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Anatomy of the retromolar triangle and its practical significance in total removable prosthetics
Postolachi Alexandru , Belic Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linear and volumetric analysis of condylar morphology in adults: a cone-beam computed tomography study
Cravcenco Denis , Postolachi Alexandru
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защитные мероприятия твердых тканей и витальности зубов на этапе препарирования под искусственные коронки. Обзор литературы.
Гончар Андрей , Кравченко Дeнис , Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(58) / 2021 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Фрактальная закономерность в морфогенезе зубо–челюстно– лицевой системы человека
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 3(52) / 2019 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Microscopia digitală a defectelor în aliajul stomatologic Co-Cr
Postolachi Igor , Postolachi Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анатомо–морфологические особенности микроскопического строения естественных ямок и фиссур постоянных боковых зубов
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 2-3(47-48) / 2018 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Illarion Postolachi to the 80th anniversary since the birth
Postolachi Alexandru
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 5(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 2 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальность фундаментальных принципов о защитно - компенсаторных реакциях зубов на препарирование под искусственные коронки. (к 80-летию со дня рождения профессора Иллариона Ивановича Постолаки)
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 3(40) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка влияния поведенческих факторов риска на стоматологическое здоровье детей
Спиней Аурелия1 , Леус Петр2 , Лупан Ион1 , Спиней Юрий1 , Постолаки Александр1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie din Minsk
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(38-39) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 21 July, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровая микроскопия в анатомо–морфологическом исследовании проксимальных поверхностей постоянных зубов
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 4(41) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 29 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Бионика и биомиметика в теории и практике реставрационной стоматологии
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 4(33) / 2014 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 April, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие эстетики как науки в историческом аспекте и ее роль в современной стоматологии
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 4(33) / 2014 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 April, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спиральная симметрия как матрица мироздания в структурной организации зубочелюстно– лицевой системы человека
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 3(32) / 2014 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 January, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 7

Puntea dentară adezivă nemetalică: strategia intervenţiei miniinvazive
Postolachi Alexandru , Postolachi Ilarion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологическое единство в структурной организации объектов органической природы и организма человека
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бионика - наука о формообразовании в природе. Обзор литературы. Сообщение I.
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 3(24) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 25 September, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наноструктура и биомеханика эмалево–дентинного комплекса зубов человека
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 2(23) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности окклюзионного рельефа молочных и постоянных моляров и их предрасположенность к развитию кариеса
Постолаки Александр , Postolachi Ilarion
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 3(24) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преимущество цифровой фотографии в диагностике и планировании стоматологического лечения
Постолаки Александр
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Medicina stomatologică
Nr. 2(23) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29