IBN
Închide
Sîli Vitalie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 14
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 2

Modalități de cooperare a organelor centrale ale statului cu responsabilități asupra asigurării securității naționale
Sîli Vitalie1 , Beda Vasili12
1 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia infrastructurii critice în contextul asigurării securităţii naţionale
Sîli Vitalie1 , Soroceanu Igor12
1 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Pericolul amenințărilor hibride asupra securității naționale
Sîli Vitalie
Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii naționale de securitate
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul serviciilor de informații în asigurarea securității naționale
Sîli Vitalie
Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Cuvânt înainte
Sîli Vitalie
Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. .
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt – înainte
Sîli Vitalie
Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale securității naționale
Sîli Vitalie
Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația perceperii rolului securității în promovarea culturii de securitate în societate
Sîli Vitalie
Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Combating different forms of terrorism manifestations: general and criminal law issues
Sîli Vitalie
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-2391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracțiuni cu caracter terorist după prevederile Codului Penal al Republicii Moldova
Sîli Vitalie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-7-4.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele sugestii cu privire la obiectul juridic generic al infracțiunilor cu caracter terorist
Ulianovschi Xenofon1 , Sîli Vitalie2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(219-221) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Conceptul şi trăsăturile infracţiunilor cu caracter terorist
Sîli Vitalie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 22 December, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-1099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale laturii obiective a infracțiunii cu caracter terorist
Ulianovschi Xenofon1 , Sîli Vitalie2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(41-42) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Noţiuni generale despre  activitatea specială de investigaţii
Sîli Vitalie
Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Generalităţi privind activitatea teroristă trăsături, esenţă, ripostă
Sîli Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(21-22) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Unele aspecte de ordin general privind esenţa şi particularităţile activităţii speciale de investigaţii
Foşnea Vladimir , Sîli Vitalie
Necunoscută, Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2012 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte generale privind măsurile special de investigaţii
Sîli Vitalie , Buliba Ruslana
Necunoscută, Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2012 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-65. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Analiza circumstanţelor care exclud starea de recidivă
Sîli Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(84) / 2007 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile liberării recidiviştilor de răspuderea şi pedeapsa penală
Sîli Vitalie , Nour Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea şi combaterea finanţării organizaţiilor teroriste
Sîli Vitalie , Pleşca Ruslana , Ulianovschi Xenofon
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21