IBN
Închide

107Publicaţii

423Descărcări

37736Vizualizări

Lupaşcu Galina
Cuvinte-cheie (245): tomato (9), Wheat (8), tomate (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 55. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Genotipuri noi de grâu comun de toamnă – productivitatea și calitatea boabelor
Lupaşcu Galina1, Gavzer Svetlana1, Rudacova Angela2, Cherdivara Ala2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of the parental factor in the interaction of genes involved in the reaction of common wheat to septoriosis
Lupashku Galina A., Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea genotipurilor de colecţie de grâu (Triticum aestivum L.) în baza sensibilităţii la unele maladii fungice
Cristea Nicolae, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea şi heritabilitatea rezistenţei genotipurilor de tomate la patogenii fungici Alternaria alternata şi Fusarium spp
Mihnea Nadejda, Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability and heritability of wheat sensitivity to fungal infections
Lupashku Galina A., Gavzer Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Common winter wheat (Triticum aestivum esm.), Moldova 66 cultivar
Lupashku Galina A., Gavzer Svetlana, Veverita Efimia, Leatamborg Svetlana, Gore Andrei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații cu privire la interacțiunile grâu – patogeni fungi în contextul schimbărilor climatice
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinismul genetic şi ambiental al variabilităţii productivităţii spicului de grâu
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Saşco Elena, Coşalîc Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea genotipurilor de tomate, selectate din generațiile F1 – F4 în baza caracterelor morfobiologice și agronomice
Mihnea Nadejda, Lupaşcu Galina, Chihai Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of stimulatory, antifungal and thermo-resistant action of aqueous dispersions of nanoparticles on seeds of parental forms and reciprocal hybrids of winter wheat(
Maslobrod Sergey1, Lupashku Galina A.1, Gavzer Svetlana1, Gore Andrei1, Mirgorod Yu.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Southwest State University
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germinația și vigoarea boabelor de grâu comun la temperaturi joase
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Saşco Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor climatice asupra complexului fungic care produce putregaiul de rădăcină la grâu.
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O valoroasă contribuție în genetica vegetală
Palii Andrei1, Lupaşcu Galina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea şi heritabilitatea vigorii boabelor de grâu comun la interacţiunea cu Drechslera Sorokiniana
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние взаимодействия почвенных грибов с пшеницей на наследуемость и вариабельность силы семени
Лупашку Галина, Гавзер Светлана, Сашко Елена, Кошалык Кристина
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние водного дефицита на изменчивость мужского гаметофита зерновых колосовых культур
Салтанович Татьяна, Лупашку Галина, Анточ Людмила
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние грибов Alternaria alternata и Fusarium spp. На вариабельность и наследуемость признаков роста томата
Михня Надежда, Лупашку Галина, Гавзер Светлана
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 12

Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial.
Lupaşcu Lucian1, Ţîmbaliuc Nina1, Lupaşcu Galina2, Gavzer Svetlana2, Slănină Valerina3
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of initial tomatoes material based on reaction to some fungy pathogens
Mihnea Nadejda, Lupashku Galina A.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea factorilor genetici în reacţia hibrizilor F1 şi F2 de grâu comun la Fusarium oxysporum
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Coşalîc Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 107