IBN
Închide
Lupaşcu Galina Alexei
Cuvinte-cheie (67): rezistenţă (3), taninuri (2), Bacterii (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Activitatea antimicrobiană in vitro a taninurilor intacte şi oxidate, izolate din nuc (Juglans regia L.).
Lupaşcu Lucian1, Lupaşcu Galina2, Ţîmbaliuc Nina1, Şubina Victoria2, Magher Maria2
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinismul genetic al rezistenței grâului (Triticum aestivum L.) la fungul Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram.
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia unor linii de perspectivă de tomate la fungi alternaria alternata şi Fusarium SPP
Mihnea Nadejda, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Activitatea antifungică a taninurilor oxidate, extrase din lemnul de stejar
Grigorcea Sofia1, Lupaşcu Lucian2, Ţîmbaliuc Nina2, Lupaşcu Galina1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agenţii cauzali ai unor maladii foliare şi de rădăcină la genotipuri de tomate, orz și porumb
Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina, Mihnea Nadejda, Coşalîc Cristina, Schin Victoria, Bejan Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea rolului factorului de genotip al tomatelor, orzului şi porumbului la interacţiunea cu filtratele de cultură ale fungilor A. alternata şi F. oxysporum var. orthoceras
Grigorcea Sofia1, Lupaşcu Galina2, Coşalîc Cristina2, Schin Victoria2, Bejan Vasile2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea genotipurilor de tomate cu fungii (Alternaria alternate şi fusarium oxysporum)
Lupaşcu Galina, Grigorcea Sofia, Mihnea Nadejda, Gavzer Svetlana, Coşalîc Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 2 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi compuşi taninici din stejar şi proprietăţile lor antimicrobiene in vitro
Lupaşcu Lucian1, Grigorcea Sofia2, Lupaşcu Galina2, Ţîmbaliuc Nina1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Reacţia polenului de culturi păioase la deficitul de umiditate оn condiţii controlate
Saltanovici Tatiana, Lupaşcu Galina, Veveriţă Efimia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului parental şi interacţiunilor genice la elaborarea tehnologiilor de creare a genotipurilor de plante cu însușiri valoroase
Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Analiza factorială a specificităţii ciupercii Alternaria alternata (Fr.) Keissler
Lupaşcu Galina, Grigorcea Sofia, Mihnea Nadejda, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of aqueous dispersions with NPAg, NPCu, NPBi, and ZnNO, millimeter-wave radiation, and weak magnetic fields on the germination of triticale and wheat seeds under the action of a pathogenic fungus and low temperatures
Maslobrod Serghei1, Mirgorod Yu.2, Lupascu Galina1, Borsch N.2, Borodina V.2, Ageeva L.2, Shibaev Александр3, Groisman I.3
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Southwest State University,
3 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iridoid glycosides from linaria genistifolia (l.) Mill. In biological control of soil-borne fungal pathogens of wheat and some structure considerations
Mashcenko Natalia1, Gurev Angela1, Lupascu Galina1, Gorincioi Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistența genotipică a tomatelor la arșiță
Mihnea Nadejda, Lupaşcu Galina, Grigorcea Sofia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intellectus
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Factorii genetici implicaţi in controlul transgresiilor elementelor de productivitate la Triticum aestivum L
Lupaşcu Galina, Sandic Ştefan, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimulation of seed viability by means of dispersed solution of silver nano-particles
Maslobrod Serghei1, Mirgorod Yu.2, Lupascu Galina1, Borsch N.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Universitatea Tehnică de Stat din Kursk
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 20 June, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка нового исходного материала томатов на устойчивость к повышенной температуре
Mihnea Nadejda1, Салтанович Татьяна1, Lupaşcu Galina1, Grigorcea Sofia1, Grati Vasile2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Cercetări cu privire la caracterele cantitative ale spicului la triticum aestivum l. I. Dependenţe corelaţionale, particularităţi de moştenire în generaţia F1
Sandic Ştefan, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Saşco Elena
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări cu privire la caracterele cantitative ale spicului la triticum aestivum L. II. Manifestarea variabilităţii transgresive în generaţia F2
Lupaşcu Galina, Sandic Ştefan, Gavzer Svetlana, Saşco Elena
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia formelor parentale şi hibrizilor reciproci F1 de tomate la Alternaria spp.
Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina, Mihnea Nadejda
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34