IBN
Închide

35Publicaţii

173Descărcări

14532Vizualizări

Sulac Sofia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 32.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

К вопросу о роли художественной литературы в обучении иностранному языку как специальности
Кирдякин Алексей1 , Сулак Софья12
1 Комратский государственный университет,
2 Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Вопросы фонетики в научно-исследовательском и образователь-ном контексте
Кирдякин Алексей , Бабырэ Никанор , Сулак Софья
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фразеологические единицы гагаузского, русского и немецкого языков с анимационным компонентом
Сулак Софья
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Phänomen von denglish als wissenschaftstrend
Milcan Elena , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale de formare a competenţelor comunicative orale în contextul didacticii traducerii
Chirdeachin Alexei , Babâră Nicanor , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Dificultăți tipice ale studenților vorbitori de limbă română la însușirea materialului aferent compartimentelor limbii (microstudiu de sinteză)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor1 , Sulac Sofia1 , Babără Eugenia2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de continuitate între învățământul preuniversitar și cel universitar în predarea–învățarea pronunției limbilor străine în cadrul formării și dezvoltării competențelor comunicative
Chirdeachin Alexei , Babâră Nicanor , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching, Learning and Assessment as Components of Didactic Process in the Context of Formation and Development of Oral Communicative Competences
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2 , Babără Eugenia3
1 Taraclia State University “Grigore Tsamblack”,
2 Comrat State University,
3 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de predare-învățare a foneticii în cadrul glotodidacticii universitare în contextul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative (Microstudiu de sinteză)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor1 , Sulac Sofia1 , Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социолингвистический аспект в развитии отраслевых словарей в контексте тенденций к мировой интеграции
Сулак Софья12 , Милкан Елена2
1 Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

N.Baboglu -Gagauz halkinin süünmaz yildizi. Yazicinin yaratmalari gagauz literaturasinda
Sulac Sofia , Kopuşçu Mariya
Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de predare-învăţare a pronunţiei limbilor străine pentru scopuri specifice în cadrul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative orale
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor1 , Sulac Sofia1 , Babără Eugenia2 , Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de coraport între evaluarea competenţelor comunicative orale şi organizarea materialului de limbă în contextul predării-învăţării limbilor străine
Chirdeachin Alexei , Babâră Nicanor , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea predării–învăţării de pronunţie a limbilor străine în curriculumul şcolar în contextul formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare orală (ciclul gimnazial)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2 , Usatîi Larisa3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea predării–învăţării de pronunţie a limbilor străine în curriculumul şcolar în contextul formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare orală (ciclul primar)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2 , Usatîi Larisa3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о применении инновационных технологий в развитии коммуникативных компетенций в процессе преподавания иностранных языков
Кирдякин А. , Бабырэ Н. , Сулак Софья , Бабырэ Евгения
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Particularităţi de evaluare în contextul formării şi dezvolării competenţelor comunicative în cadrul didacticii limbilor
Chirdeachin Alexei , Babâră Nicanor , Babără Eugenia , Sulac Sofia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phänomen «fachsprache» als wissenschaftstrend 
Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de organizare a materialului de limbă sub aspect de formare a competenţelor comunicative în cadrul predării limbilor străine
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль пословиц в этическом и эстетическом воспитании в образовательном процессе
Sulac Sofia , Bratunova Elena
Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35