IBN
Închide
Leu Vasile
Cuvinte-cheie (16): sistem de alimentare centralizată cu energie termică (3), zone unitare de încălzire (2), unitate termoenergetică (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 4

Actualitatea zonelor unitare de încălzire
Cernei Mihai1, Leu Vasile2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele generale ale sistemelor centralizate de încălzire în Republica Moldova
Cernei Mihai1, Leu Vasile2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 23 May, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propagarea perturbaţiilor armonice în reţeaua electrică
Ceaki Oana1, Leu Vasile2
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 1 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia serviciului de alimentare cu energie termică  în sistem centralizat în Republica Moldova
Ciobanu Sergiu, Leu Vasile
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Epurarea electrică a dispersiilor semiconductoare şi conductoare
Leu Vasile
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”
Volumul 45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Опыт применения конденсаторных установок и схем частотного регулирования в централизованной системе теплоснабжения мун.Кишинэу
Cernei Mihai, Iarmolici A., Leu Vasile
TERMOCOM SA
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Some Peculiar Features of Electric Separation
Grosu Fiodor, Bologa Mircea, Leu Vasile, Bologa Alexandru
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 1(48) / 2012 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Временная зависимость массопереноса при электросепарации
Гросу Фёдор, Болога Мирча, Leu Vasile, Болога Александру
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 3(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу электрической очистки жидких диэлектриков от примесных частиц
Гросу Фёдор, Болога Мирча, Leu Vasile, Болога Александру
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 2(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование движения воздушных потоков в подземных сооружениях метрополитена при пожаре
Гросу Фёдор, Болога Мирча, Leu Vasile, Болога Александру
Азербайджанский технический университет
Электронная обработка материалов
Nr. 2(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электрическая фильтрация диэлектрических жидкостей от полупроводящих и проводящих частиц
Гросу Фёдор, Болога Мирча, Leu Vasile, Болога Александру
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 4(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 20 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11