IBN
Închide
Moraru Constantin
Cuvinte-cheie (24): Groundwater (3), opitimization (1), Boxplot (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Подземный сток как показатель экологического состояния поверхностных водных ресурсов (на примере малых рек Молдовы)
Морару К.Е., Мельничук Орест
Институт Геологии и Сейсмологии
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Изменение руслового режима реки Днестр
Арнаут Николай, Морару К.Е.
Институт Геологии и Сейсмологии
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль стока подземных вод в формировании водных ресурсов реки Днестр
Морару К.Е., Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии АНМ
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Подземные воды севера Молдавии: изученность и практическое использование
Морару К.Е.
Институт Геологии и Сейсмологии
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 27 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Analiza complexității corelațiilor parametrilor hidrogeologici, hidrologici și meteorologici
Moraru Constantin, Iaţco Lilia
Institutul de Geologie şi Seismologie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea spectrală și geostatistică a formării resurselor apelor subterane
Moraru Constantin, Derevenco Natalia, Vătămanu Liubov
Institutul de Geologie şi Seismologie
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile de baza a managementului apelor subterane in spatiile rurale (studiu de caz – Republica Moldova
Moraru Constantin
Institutul de Geologie şi Seismologie
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul hidrodinamic al apelor freatice pentru localitățile rurale ale Rpublicii Moldova
Moraru Constantin, Iaţco Lilia
Institutul de Geologie şi Seismologie
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezervele exploatabile ale apelor subterane din Republica Moldova
Moraru Constantin
Institutul de Geofizică şi Geologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of clmate cycles on groundwater vulnerability (case study: Republic of Moldova)
Moraru Constantin
Institutul de Geologie şi Seismologie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variațiile scurgerilor subterane a râului Nistru și schimbările climatice
Moraru Constantin, Derevenco Natalia
Institutul de Geologie şi Seismologie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Гидрогеология Республики Молдова: достижения и перспективы
Морару К.Е.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 4 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль системы "вода-порода" в формировании геохимии подземных вод (на примере грунтовых вод г. Кишинэу)
Тимошенкова А.Н., Морару К.Е.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 4 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Геохимические особенности распространения гелия в грунтовых водах (на примере юга Республики Молдова)
Gîrlea (Zvezdenco) Anastasia, Морару К.Е.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 September, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение геохимических свойств грунтовых вод г. Кишинэу с применением ГИС
Тимошенкова А.Н., Морару К.Е.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 September, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Равновесие грунтовых и межпластовых подземных вод с минералами горных пород (на примере Республики Молдовы)
Тимошенкова А.Н.1, Морару К.Е.1, Пасечник Елена2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Томский политехнический университет
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Evaluation of spatial interpolation methods for groundwater: case study, the Republic of Moldova
Moraru Constantin, Timoşencova Anastasia
Institute of Geology and Seismology, ASM
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности изменения во времени уровня грунтовых вод (на примере Республики Молдова)
Botnari Aliona, Матвеева Елена, Морару К.Е.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Estimarea mineralizării apei utilizînd parametrul electroconductibilitatea
Spatari Ghenadie, Moraru Constantin
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
History and dynamic of ground water usage in the Republic of Moldova
Moraru Constantin
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39