IBN
Închide
Dondiuc Iurie
Cuvinte-cheie (97): Maternal mortality (5), reproductive health (2), Birth (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Mortalitatea maternă – problemă medicală și sociodemografică actuală în contextul Republicii Moldova
Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstetrică şi ginecologie – specialitate cu tradiţii, inovaţii, provocări şi oportunităţi moderne
Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(25) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile structural-funcționale ale cordonului ombilical în rezultatele perinatale
Alsatou Alina, Iliadi-Tulbure Corina, Corolcova Natalia, Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea psihoprofilactică antenatală – impact şi beneficii
Dondiuc Iurie, Marian Andriana, Caliga Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea reproducerii – o prioritate a sistemului de sănătate
Moşin Veaceslav1, Dondiuc Iurie1, Comendant Rodica1, Ciubotaru Victoria2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Programul Național Sănătatea și Drepturile Sexuale și Reproductive
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Disfuncţiile menstruale şi tulburările psihoemoţionale la pacientele în perioada reproductivă
Corolcova Natalia, Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
What is the quality of the maternal near-miss case reviews in WHO European Region? Cross-sectional study in Armenia, Georgia, Latvia, Republic of Moldova and Uzbekistan
Bacci Alberta1, Hodorogea Stelian2, Khachatryan Henrik3, Babojonova Shohida4, Irsa Signe5, Jansone Maira6, Dondiuc Iurie7, Matarazde George8, Lazdane Gunta9, Lazzerini Marzia1
1 IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Milan,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 WHO Country Office in Armenia,
4 Republican Perinatal Center,
5 Pauls Stradins Clinical University Hospital,
6 Riga Stradins University,
7 City Clinical Hospital Nr.1,
8 UNFPA Country Office,
9 WHO Regional Office for Europe
BMJ Open
Nr. 4(8) / 2018 / ISSN 2044-6055
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Congresul XVIII internaţional al Federaţiei Ruse ”Mama şi Copilul” Moscova, 27-29 septembrie 2017
Dondiuc Iurie, Burac Mihaela, Uşanlî Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(75) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Evaluarea mortalităţii materne în Republica Moldova în anul 2015
Dondiuc Iurie, Uşanlî Alina, Guţu Eugen
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(72) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortalitatea maternă în Republica Moldova în perioada anilor 2009-2014
Dondiuc Iurie, Tabuica Uliana, Cardaniuc Corina, Uşanlî Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortalitatea maternă la domiciliu – un accident grav pentru serviciul medical şi comunitate
Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naşterile în Republica Moldova: situaţia actuală şi tendinţele pentru următoarele decenii.
Dondiuc Iurie, Darii Dorina, Cazacu Zoreana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Young obstetrics and gynecology doctors – a valuable potential in overcoming the deficiency of specialists and decreasing of the maternal mortality rate in the districts of the Republic of Moldova
Dondiuc Iurie, Uşanlî Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 1(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 30 May, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Asigurarea populaţiei Republicii Moldova cu cadre de medici obstetricieni-ginecologi
Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(67) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea potenţialului cadrelor de medici obstetricieni-ginecologi din maternităţile Republicii Moldova
Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(67) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanţi ai proceselor demografice în Republica Moldova
Paladi Gheorghe, Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor
Paladi Gheorghe12, Penina Olga12, Dondiuc Iurie3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Pierderile reproductive – rezerv important în menținerea numerică a populației Republicii Moldova
Paladi Gheorghe, Cerneţchi Olga, Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Naşterea în sarcina prolongată/supramaturată
Eşanu Taisia, Cerneţchi Olga, Dondiuc Iurie, Gherman Beatrice
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul organizării şi acordării asistenţei medicale, în condiţiile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, bolnavilor care s-au adresat în secţia internare a IMSP SCM nr. 1
Arteni Ion, Savin Victor, Dondiuc Iurie
Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37