IBN
Închide
Dorul Olga
Cuvinte-cheie (39): neutralitate permanentă (3), securitate internațională (2), neutralitate (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Drepturile statului permanent neutru
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Consecration normative de la responsabilite individuelle penale au niveau international
Dorul Olga12
1 Université d’Etat de Moldavie,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(40) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 April, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imprescriptibilitatea crimelor de război și crimelor împotriva umanității
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea răspunderii internaționale penale pentru nerespectarea normelor privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat
Dorul Olga
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul științei dreptului internațional public în reformarea instituției juridice interramurale neutralitatea permanentă a statului
Dorul Olga
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Abordarea conceptuală a crimelor de război în dreptul international
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ internaţional în materia irelevanţei calităţii oficiale a făptuitorului în procesul de angajare a răspunderii internaţionale penale
Dorul Olga
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exonerarea de răspundere internaţională penală
Dorul Olga
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neutralitatea permanenta a Republicii Moldova in contextul geopolitic european
Dorul Olga
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul științei dreptului internațional public în reformarea instituției juridice interramurale neutralitatea permanentă a statului
Dorul Olga
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Factorii determinanți ai statutului de neutralitate permanentă al statului
Dorul Olga12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a răspunderii internaționale penale
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Fundamentul juridic al statutului de neutralitate permanentă. Repere de drept constituţional şi drept internaţional public
Dorul Olga
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea metodelor şi mijloacelor de purtare a conflictelor armate în dreptul internaţional umanitar contemporan
Dorul Olga123456
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Academia de Administrare Publică,
3 Institutul Naţional al Justiţiei,
4 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova,
5 Universitatea de Stat din Moldova,
6 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нейтралитет Республики Молдова в геополитической архитектуре черноморского региона в контексте современных интеграционистских трансформаций
Буриан Александр1, Дорул Ольга2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Competenţa personală a statului în dreptul internaţional public. Aspecte definitorii
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovareŞtiinţe juridice. Ştiinţe economice.
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţe teritoriale ale statului în dreptul internaţional public. Aspecte definitorii
Dorul Olga
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servitutea internaţională
Dorul Olga
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Competenţele statului privind serviciile publice în dreptul internaţional public
Dorul Olga
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea competenţelor statului în dreptul internaţional public
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(58) / 2012 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25