IBN
Închide
Manea Vladislav
Cuvinte-cheie (87): конфискация имущества (5), имущественная выгода. (3), имущественное взыскание (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Tempus regit actum, lex mitior și lex tertia în dreptul penal substanțial
Pădure Drăgălin, Manea Vladislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Latura obiectivă a actului terorist prevăzut la alin.(1) art.278 CP RM
Manea Vladislav, Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(204) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă viziune asupra incriminării faptei de vânat ilegal săvârșite cu folosirea situației de serviciu
Brînză Sergiu, Manea Vladislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О действии уголовного закона во времени в современной правовой науке  
Manea Vladislav, Pădure Drăgălin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Confiscarea specială şi confiscarea extinsă în Codul penal
Manea Vladislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol. 1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii doctrinare, constatări de lege lata şi propuneri de lege ferenda în materia favorizării infractorului
Manea Vladislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele precizări privind confiscarea extinsă
Manea Vladislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol. 1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Despre aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei de foc de către colaboratorii instituţiilor penitenciare
Manea Vladislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 31 July, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre clarificarea unor aspecte contradictorii în procesul de calificare a infracţiunilor de război împotriva persoanelor prevăzute la alin.(2) art.137 CP RM
Manea Vladislav, Leorda Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele precizări privind imprudenţa în cauzele cu privire la lipsirea de viaţă: studiu de drept penal comparat
Manea Vladislav, Donos Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Институт конфискации в уголовном праве и уголовном процессе Великобритании
Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конфискация в уголовном и административном праве: некоторые вопросы законодательной техники
Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конфискация имущества в международном праве
Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конфискация имущества в системе иных мер уголовно-правового характера
Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конфискация имущества как государственная мера принудительного характера вне уголовного права
Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Noi abordări referitoare la aplicarea răspunderii pentru infracţiunile prevăzute la art.236 şi 237 CP RM
Stati Vitalie, Manea Vladislav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 8

Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarelor (art.286 CP RM) de unele infracţiuni contra justiţiei
Manea Vladislav
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(8) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 June, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarelor art 286 C pen RM de unele infracţiuni contra persoanei
Manea Vladislav, Brînză Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(104) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciarelor art 286 C pen RM de unele infracţiuni contra securităţii publice şi ordinii publice
Manea Vladislav, Brînză Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(105) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art 286 c pen RM-săvîrşirea atacurilor asupra administraţiei-organizarea de grupuri criminale-participarea activă la grupurile criminale
Manea Vladislav, Brînză Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25