IBN
Închide
Guţuleac Victor
Cuvinte-cheie (124): contravenţie (4), răspundere contravenţională (3), răspundere juridică (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Rolul administrării publice în asigurarea ordinii de drept
Guţuleac Victor, Comarniţcaia Elena
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și locul Președintelui Republicii Moldova și a Curții Constituționale în sistemul puterii de stat și unele probleme privind legalitatea și legitimitatea activității lor
Guţuleac Victor
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(234-236) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Probleme actuale privind statutul juridic al inspectoratului general de carabinieri ca subiect al activității polițienești
Guţuleac Victor1, Comarniţcaia Elena2, Gabuja Victoria1
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 BAA „Legal Service”
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Analiza logico-juridică a modificărilor și completărilor adoptate recent la legea contravențională
Guţuleac Victor, Comarniţcaia Elena
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Legea şi Viaţa
Nr. 2(314) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 February, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza mecanismului juridic privind combaterea contravenționalității
Guţuleac Victor, Comarniţcaia Elena
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comisă – condiție de determinare a formei răspunderii juridice aplicabile
Guţuleac Victor1, Spînu Igor2, Comarniţcaia Elena1
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 6(306) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 27 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comise – Condiţie de determinare a formei răspunderii juridice aplicabile
Guţuleac Victor1, Spînu Igor2, Comarniţcaia Elena1
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(301) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государственность и сбалансированность ветвей власти - гаранты сохранения Республики Молдова как независимого и суверенного государства
Гуцуляк Виктор
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Raportul juridic și răspunderea juridică – instituții juridice de bază ale dreptului contravențional
Guţuleac Victor, Andreev Virginia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Legea şi Viaţa
Nr. 1(289) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 January, 2016. Descarcări-32. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiul juridic de aplicare a răspunderii contravenționale
Guţuleac Victor, Harbuz Andrei
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Legea şi Viaţa
Nr. 2(290) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 March, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Încălcarea normelor de conduită ca temei al răspunderii administrativ-disciplinare a funcţionarului public
Guţuleac Victor1, Mostovei Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(285) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preşedintele Republicii Moldova ca subiect al administrării publice şi ca subiect al dreptului administrativ
Guţuleac Victor
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Legea şi Viaţa
Nr. 1(277) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 3 April, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile de bază ale administraţiei publice locale
Guţuleac Victor, Comarniţcaia Elena
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și locul dreptului contravențional în sistemul național al dreptului
Guţuleac Victor
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 January, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Funcţionarul public faţă în faţă cu conflictul de interese: reglementare, exemplificare şi soluţionare de situaţii
Guţuleac Victor, Mostovei Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 27 October, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecţii răspunderii contravenţionale
Comarniţcaia Elena, Guţuleac Victor
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme privind cadrul juridic de colectare şi administrare a probelor in procedura contravenţională
Guţuleac Victor
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 8

Abordări conceptuale ale răspunderii contravenţionale
Homiţchi Valentina, Guţuleac Victor
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul constitutiv al contravenţiei (PARTEA II)
Guţuleac Victor, Comarniţcaia Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea răspunderii contravenţionale de cea administrativă
Bondarenco Alexandru, Guţuleac Victor
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37