IBN
Închide

88Publicaţii

1515Descărcări

49821Vizualizări

Mihalache Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 76. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Agricultural production contract as a type of innominate contracts concluded by way of exercising the principle of freedom to contract
Mihalache Iurie , Tatar Olga
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tehnologiilor digitale asupra activităților profesioniștilor în drept și a mediatorilor autorizați
Mihalache Iurie1 , Mihalescu Constantin2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Securitatea şi controlul activității operatorilor de transport rutier conform legislației Republicii Moldova
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Categoriile de persoane cărora li se aplică procedura de insolvabilitate
Gore Doinița1 , Mihalache Iurie2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația conceptului de spațiu cultural al societății contemporane în contextul interacțiunii dintre cultură și civilizație
Serdeşniuc Luis1 , Mihalache Iurie2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительно-правовой анализ непоименованного договора Республики Молдова с договорами зарубежных стран и внедрение зарубежного опыта
Татар Ольга1 , Михалаке Юрий2
1 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Reflecții normative și doctrinare în materia activității de întreprinzător
Mihalache Iurie1 , Preda Matei21
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul de notificare și autorizare în activitatea operatorilor de transport rutier
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza materialelor științifice referitoare la activitatea de întreprinzător din sfera transportului rutier de pasageri
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecții obligației de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală
Mihalache Iurie1 , Muntean Vasilisa2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безымянные договоры - следствие реализации принципа свободы договора в гражданском праве
Михалаке Юрий1 , Татар Ольга23
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Комратский государственный университет,
3 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Место и роль непоименованных договоров в зарубежных странах
Михалаке Юрий1 , Татар Ольга23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
3 Комратский государственный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовые основы непоименованных договоров (Отдельные виды договоров)
Михалаке Юрий1 , Татар Ольга23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”,
3 Комратский государственный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza raporturilor contractuale dintre autogară, transportator și pasager
Mihalache Iurie , Sandu Viorica
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le régime juridique du transport public urbiain en vertu du droit Moldave
Mihalache Iurie1 , Osadcii Mihail2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(201) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea transportului rutier în regim de taxi
Mihalache Iurie , Osadcii Mihail
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 11

Definirea și trăsăturile distinctive ale contractului de transport rutier de persoane
Mihalache Iurie12 , Hadîrca Victoria3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Judecătoria Buiucani
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(183) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia transportului în reglementarea codului civil al Republicii Moldova
Mihalache Iurie1 , Calugareanu Alina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal status of urban public transport in the Republic of Moldova legislation
Mihalache Iurie1 , Alexeeva Viorica2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Judecătoria Botanica
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participanţii la raporturile de transport rutier de personae
Mihalache Iurie1 , Hilotii Polina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(187) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 88