IBN
Închide

48Publicaţii

149Descărcări

11507Vizualizări

Sosna Alexandru Boris
Cuvinte-cheie (185): штраф (4), судебный исполнитель (3), пытки (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Изменение менталитета как необходимая предпосылка противодействия пыткам
Рапопорт Анатолий12, Боршевский Андрей3, Сосна Александр4
1 Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute,
2 Университет Пердью ,
3 Institutul pentru Democraţie A.O.,
4 Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности защиты права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прекращение индивидуального трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Drepturile contribuabililor și protecția lor juridică
Sosna Alexandru
Московский государственный университет
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția drepturilor persoanelor aplicate la responsabilitatea pentru încălcarea legislației financiare
Sosna Alexandru
Московский государственный университет
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децентрализация имущества и полномочии – конституционный принцип публичного управление
Сосна Александр1, Михалаш Виктория2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита права собственности
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 5(317) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Право на подачу петиций
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое регулирование труда медицинских работников
Сосна Александр1, Захария Николай2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение законодательства, регулирующего дисциплинарную ответственность судей, прокуроров и полицейских
Сосна Александр1, Мороз Ремус2
1 Институт Правовых, Политических и Социологических Исследований,
2 Procuratura raionului Hîncești
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовые аспекты децентрализации
Sosna Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Действующее законодательство, регулирующее денежное обращение в Hеспублике Mолдова
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах, возникающих при применении законов, устанавливающих уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения
Сосна Александр1, Тарлев Дмитрий2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Legea şi Viaţa
Nr. 8(308) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 11 September, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Порядок увольнения работников по инициативе работодателя по основаниям, не зависящим от вины работников
Sosna Alexandru12, Sosna Boris3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 3-a. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение законодательства Республики Молдова, устанавливающего дисциплинарную ответственность рабочих и служащих
Sosna Alexandru12, Lupu Constantin3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение законодательства, регулирующего наследственные отношения
Сосна Александр
Молдавский Государственный Университет
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение обязательств
Сосна Борис1, Сосна Александр2, Здоров Ю.3
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Молдавский Государственный Университет,
3 Европейский Университет Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 3(291) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 31 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах порядка обжалования судебных решений
Сосна Борис12, Сосна Александр32
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
3 Молдавский Государственный Университет
Legea şi Viaţa
Nr. 7(295) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах применения административной ответственности за нарушения жилищного законодательства
Сосна Александр1, Фрунзэ Юрие23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Славянский университет Республики Молдова,
3 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О необходимости реформирования системы принудительного исполнения
Сосна Александр1, Здоров В.2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 6(294) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 48