IBN
Închide

37Publicaţii

818Descărcări

15089Vizualizări

Mihailă Svetlana
Cuvinte-cheie (123): decizii manageriale (4), contabilitate de gestiune (3), informaţie financiară (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Econometric model for readjusting significance threshold levels through quick audit tests used on sustainable compan
Grosu Veronica1, Mateș Dorel2, Zlati Monica1, Mihailă Svetlana3, Socoliuc Marian1, Ciubotariu Marius Sorin1, Tanasă (Brînzaru) Simona-Maria1
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 West University of Timisoara,
3 Academy of Economic Studies of Moldova
Sustainability (Switzerland)
Nr. 19(12) / 2020 / ISSN 2071-1050
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrated Reporting – An Influencing Factor on the Solvency and Liquidity of a Company and Its Role in the Managerial Decision-Making Process
Mihailă Svetlana1, Tanasă (Brînzaru) Simona-Maria2, Grosu Veronica2, Timofte (Coca) Cristina2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1190 . 2020. Switzerland. ISBN 978-303049828-3.
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landmarks in the evolution of integrated reporting at international level
Tanasă (Brînzaru) Simona-Maria1, Mihailă Svetlana2, Ciubotariu Marius Sorin1
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019
Ediția a 33-a. 2020. Granada; Spain. ISBN 978-099985512-6.
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainability reporting as a mixture of CSR and sustainable development. A model for micro-enterprises within the romanian forestry sector
Socoliuc Marian1, Cosmulese Cristina Gabriela1, Ciubotariu Marius Sorin1, Mihailă Svetlana2, Arion Iulia Diana3, Grosu Veronica1
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca
Sustainability (Switzerland)
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2071-1050
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele repere privind relațiile dintre contabilitate și fiscalitate
Guzun Iraida, Mihailă Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Accounting treatment of fixed assets from the perspective of IAS 16 and NAS
Mihailă Svetlana, Busuioc Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-72. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An empirical analysis of stakeholders’ expectations and integrated reporting quality
Cosmulese Cristina Gabriela1, Socoliuc Maria1, Ciubotariu Marius Sorin1, Mihailă Svetlana2, Grosu Veronica1
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economic Research-Ekonomska Istrazivanja
Nr. 1(32) / 2019 / ISSN 1331-677X / ISSNe 1848-9664
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O abordare interdisciplinară privind definiția și tipologia investițiilor
Mihailă Svetlana1, Prindii Sînziana Ioana2, Nucă Dumitrița2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of Continuous Improvement of Budgets by the Kaizen Method in the Current Context
Mihailă Svetlana1, Bădicu Galina1, Jieri Nicolai2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(5) / 2019 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Impactul controling-ului asupra procesului managerial prin aplicarea metodei de analiză și gestiune ABC – XYZ
Mihailă Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Is there any relationship between effort level at work and tax evasion tendency?
Mihailă Svetlana1, Timciuc Mihai Anatol2, Ganea Ovidiu2
1 State University of Moldova,
2 Otto-von-Guericke University Magdeburg
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportarea managerială – premise a succesului în procesul decizional
Ulian Galina1, Mihailă Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind perspectivele sistemului sănătății publice în Republica Moldova
Mihailă Svetlana, Frumusachi Ludmila, Chirilov Nelea
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Balanced scorecard – instrument modern de măsurare a performanței entității
Bărbieru Ana-Carolina, Mihailă Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bugetul cu baza zero - provocare pentru entitățile autohtone
Ulian Galina1, Mihailă Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența aplicării standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS) în Republica Moldova, în condițiile actuale ale economiei de piață
Mihailă Svetlana, Jieri Nicolai
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul controlling-ului asupra activității entităților economice din Republica Moldova
Mihailă Svetlana1, Ganea Victoria2, Cobzari Ludmila1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Balanced Scorecard – Harta strategiei unei entităţi / Balanced Scorecard - An Entity Mapping Strategy
Mihailă Svetlana, Bădicu Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind importanţa metodei de calculaţie a costului pe comenzi
Mihailă Svetlana, Bădicu Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-79. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea şi importanța controllingului în procesul decizional managerial al entităților
Ganea Victoria1, Mihailă Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-68. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37