IBN
Închide
Sali Larisa
Cuvinte-cheie (48): activitate extracurriculară (2), mathematics education (1), educație matematică (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Aplicatii ale elementelor de combinatorica in contextul abordarii STEAM in educatie
Teleucă Marcel, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicații ale teoremelor despre perpendicularitatea diagonalelor patrulaterelor plane și spațiale
Teleucă Marcel, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea abilităților de utilizare a unor noțiuni din fizică la soluționarea problemelor de geometrie
Teleucă Marcel, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Interdisciplinaritate: integrarea ideilor din combinatorică în contexte (studii de caz)
Teleucă Marcel, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование интерактивной среды Geogebra при проблемном обучении на примере изучения математического анализа в лицее
Телеукэ Наталья, Сали Лариса
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXIX-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte cu privire la studierea logicii în învățământul superior
Cioban Mitrofan, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalizarea unor afirmații din geometria plană pentru spațiul tridimensional
Sali Larisa, Teleucă Marcel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Învățarea și metacogniția în educația matematică asistată de TIC
Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale abordării conceptelor teoriei probabilităților în învățământul preuniversitar
Cioban Mitrofan, Sali Larisa, Grigoreț Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On solutions of functional equations with linear translations
Choban Mitrofan, Sali Larisa
Moldova Tiraspol State University
Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series
Nr. 2(45) / 2018 / ISSN 1223-6934
Disponibil online 24 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea TIC la studierea transfromărilor geometrice elementare
Cioban Mitrofan, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Sugestii metodice cu privire la formarea la elevi a competențelor de rezolvare a unor tipuri de probleme din teoria numerelor
Sali Larisa1, Teleucă Marcel1, Teleucă Natalia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „A. Puşkin“, mun. Chişinău
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Experiențe de formare continuă a profesorilor preuniversitari de matematică şi informatică: studiu de caz
Bordan Valeriu, Braicov Andrei, Corlat Sergiu, Lupu Ilie, Sali Larisa, Teleucă Marcel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. strategii
Cioban Mitrofan, Lupu Ilie, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Rolul modelelor în organizarea activităţii individuale a studenţilor
Cioban Mitrofan, Cioban-Pileţcaia Antonina, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul problemelor generale în organizarea învăţării autoreglate
Cioban Mitrofan, Cioban-Pileţcaia Antonina, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Abordarea psihodidactică şi metodologia organizării activităţii extracurriculare la matematică
Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale pregătirii cadrelor didactice pentru activitatea extracurriculară la matematică
Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(19) / 2012 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpunerea didactică a conţinuturilor pentru dezvoltarea gândirii matematice
Teleucă Marcel, Lupu Ilie, Sali Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19