IBN
Închide

21Publicaţii

112Descărcări

6169Vizualizări

Miron Oxana Ivan
Cuvinte-cheie (35): cheltuielile pentru sănătate (1), dezvoltarea economico-socială (1), capitalul sănătății (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Eficiența utilizării mijloacelor fixe la S.A. „Fabrica de brînzeturi din Cahul”
Ernu Vasilisa1, Miron Oxana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul formării și finațării sistemelor de sănătate din Republica Moldova și România
Miron Oxana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia asigurărilor medicale facultative: avantajele și dezavantajele acestora
Miron Oxana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 4-a, Vol. II. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 10 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Bозможности использовaния венчурного финaнсировaния в нaционaльной экономике
Miron Oxana
Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 3-a. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitalul venture ca o sursă alternativă de finanțare a proiectelor inovaționale
Miron Oxana, Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The venture capital in modern innovative business: opportunities and prospects for the Republic of Moldova
Miron Oxana
Cahul State University "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(2) / 2017 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 24 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Investițiile în capitalul sănătății – element important al potențialului de dezvoltare economicosocială
Cobzari Ludmila1, Ulian Galina2, Miron Oxana3, Cebotari(Moroi) Tatiana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Instrumente juridice de drept internaţional privat în domeniul protecţiei drepturilor copilului
Miron Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Asigurarea de viaţa sau depozit la termen ca metoda cea mai avantajoasa pentru protecţia financiara a persoanelor fizice
Miron Oxana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspectele financiare ale acordării statutului de municipiu oraşului Cahul
Miron Oxana, Nedelcu Ana, Donea Sofia, Lungu Rita
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Impedimente şi oportunităţi în procesul de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii
Ganea Victoria1, Miron Oxana2, Copăceanu Cristina3
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele de dezvoltare şi propunerile de perfecţionare a sistemelor de asigurări medicale obligatorii şi facultative în Republica Moldova
Miron Oxana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Imbunatatirea eficienţei gestionării fluxurilor financiare în domeniul asigurării medicale obligatorii
Miron Oxana, Cobzari Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele şi mecanismele îmbunătăţirii sistemului asigurărilor facultative de acordare a ajutorului medical şi corelarea acestuia cu sistemul asigurărilor medicale obligatorii
Miron Oxana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi dezvoltarea sistemului de asigurări medicale facultative în republica moldova în condiţiile existenţei asigurărilor medicale obligatorii
Cobzari Ludmila, Miron Oxana
Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные способы финансирования систем здравоохранения в странах с развитой рыночной экономикой
Мирон Оксана
Кагульскийгосударственныйуниверситет им.Б.П.Хашдеу
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Современные способы финансирования систем здравоохранения в странах с развитой рыночной экономикой
Мирон Оксана
Кагульскийгосударственныйуниверситет им.Б.П.Хашдеу
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 6 / 2010 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 31 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Activitatea de atragere a depozitelor în băncile comerciale şi importanţa sistemului de garantare a depozitelor în condiţiile crizei financiare internaţionale
Chironachi Corina, Miron Oxana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 5 / 2009 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 29 December, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы обьёма и порядка финансирования медицинских учреждений в системе обязательного медицинского страхования в Республике Молдова (на примере Кахульского территориального агенства НКМС)
Мирон Оксана
Кагульскийгосударственныйуниверситет им.Б.П.Хашдеу
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 5 / 2009 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 31 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Constituirea şi utilizarea fondurilor sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
Miron Oxana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 24 December, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21