IBN
Închide
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Cuvinte-cheie (36): formare profesională iniţială (2), profesional brand (1), pedagogy (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Aspecte ale modernizării curriculumului axat pe competenţe în contextul reformei învăţământului superior
Dermenji-Gurgurov Svetlana, Neaga Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandingul personal şi profesional intre strategie de autopromovare şi formare continuă a cadrului didactic universitar
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa brandingului profesional pentru cariera cadrului didactic universitar
Dermenji-Gurgurov Svetlana, Putuntean Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice de eficientizare a formării vorbitorului activ de limba română (alolingv) în context universitar
Dermenji-Gurgurov Svetlana, Neaga Liliana, Găluşcă Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Viziuni retro- şi prospective ale FPI a filologilor
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Competențele managerului de succes într-o epocă  a modernizării educaționale
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consoanele româneşti: modalităţi de predare în grupele de studenţi alolingvi
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul formării profesionale inițiale a studenților filologi (alolingvi) asupra instruirii unui vorbitor cult de limba română
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul sistemului de competenţe asupra formării vorbitorului cult de limba română în grupele de studenţi filologi (alolingvi)
Dermenji-Gurgurov Svetlana, Găluşcă Lilia, Neaga Liliana
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Strategii didactice de formare a studentului stagiar vorbitor cult de limba română
Dermenji-Gurgurov Svetlana, Găluşcă Lilia, Neaga Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele modalitați de însușire a verbului românesc de catre studenții straini (turci)
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Eficienţa jocului de rol în procesul de formare pentru cariera didactică a studenţilor filologi
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul competenţei didactice în formarea vorbitorului cult de limba română în grupele universitare (studenţii alolingvi)
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind formarea vorbitorului cult de limba româna în grupele de studenți strtini (arabi)
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind metodologia predării - învăţării limbii române în grupele de studenţi străini
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Rolul competenței pedagogice în formarea profesională inițială a filologului
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia teoretico-funcţională a competenţei didactice – premisă a formării profesionale iniţiale eficiente în contextul reformei
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Realizarea practicii pedagogice în cadrul formării profesionale iniţiale: discrepanţe, propuneri, sugestii
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Consideraţii privind motivaţia alegerii profesiei de cadru didactic la specialitatea „limba şi literatura română”
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională iniţială la limba şi literatura română: dificultăţi şi soluţii psihopedagogice
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 8 / 2012 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23