IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole cat. B+ - 1
  • 3.1.4.Articole cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2021 - 3

A differentiated approach to teaching reading
Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul individual al persoanei, ca rezultat al influenţei factorilor psihologici
Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The paradigm of student-centered education - a determining factor in ensuring the quality of education
Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 12. 2021. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

The individual potential of the person, as a result of the influence of psychological factors
Pascaru Daniela
State University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Metodologia rezolvării ecuațiilor de grad superior cu parametric
Pascaru Daniela12
1 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise epistemologice ale diferen!ierii si individualizarii demersului didactic
Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 6 / 2019 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secvențe din istoria ecuațiilor algebrice
Pascaru Daniela12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Managementul instruirii diferenţiate
Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Conceptualizarea diferenţierii şi individualizării demersului didactic în formarea profesională iniţială
Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de realizare a lucrului individual  în învățământul superior
Pascaru Daniela , Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

The difficulties of american slang translation into romanian
Şaganean Gabriela , Pascaru Daniela
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Individualizarea şi diferenţierea în procesul de învăţare a limbilor străine
Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(86) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Învăţarea autoreglată – un proces multidimensional
Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translation techniques used in rendering environment protection terminology
Şaganean Gabriela , Pascaru Daniela
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Fixarea și consolidarea cunoștinţelor prin prisma învățământului individual
Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 2-a. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-101-76-9.
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Creativitatea în procesul de instruire
Şaganean Gabriela , Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-101-76-9.
Disponibil online 19 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea procesului educaţional în secolul XX
Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Formarea personalităţii prin prisma individualizării
Pascaru Daniela , Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rrolul temelor pentru acasă în procesul de predare-învăţare
Pascaru Daniela , Şaganean Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Argumente socioculturale pentru o strategie educaţională apropiată elevului
Dandara Otilia , Pascaru Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23