IBN
Închide

38Publicaţii

225Descărcări

14890Vizualizări

Şargu Lilia
Cuvinte-cheie (142): atypical situation (5), Quality (4), situație atipică (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Stumbling Blocks in Gas Transportation: From Resource-Rich East to Resource-Poor West and Turkey’s Transit Role
Gribincea Alexandru1, Kara Bestenigar1, Shargu Lilia2, Valeeva Iulia3
1 Free International University of Moldova,
2 University of European Studies of Moldova,
3 Kazan State Power Engineering University
Lecture Notes in Civil Engineering
Ediția 2-a, Vol. 190. 2021. Germany. ISSN 23662557.
Disponibil online 26 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Evolution of the management mechanism for higher education services in the Russian federation and the Republic of Moldova
Shargu Lilia1, Valeeva Iulia2
1 University of European Studies of Moldova,
2 Kazan State Power Engineering University
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Social Sciences
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method of solving atypical situations conditioned by influence factors
Shargu Lilia
University of European Studies of Moldova
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Social Sciences
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova
Burbulea Rodica1, Moroi Elena1, Şargu Lilia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarile spatiului cybernetic
Sirghi Alexandrina, Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studies regarding the importance of management decisions in ensuring authentic financial sustainability
Ignat Gabriela1, Shargu Lilia2, Athes Haralambie3, Bivol Teodor4, Bivol Nigel Anelisse4
1 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
2 University of European Studies of Moldova,
3 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
4 University of Bradford
E3S Web of Conferences
Vol.208. 2020. Les Ulis, Franța. ISSN 25550403.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of atypical situations at macroeconomic level in Republic of Moldova: Case study
Shargu Lilia
University of European Studies of Moldova
Cogito
Nr. 1(12) / 2020 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 6 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Asigurarea proceselor de management prin eficientizarea managementului sistemului informaţional
Şargu Lilia1, Lupu Constantin21
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Ministerul Economiei, România
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea sistemului de management în cadrul întreprin-derii în condițiile situațiilor atipice
Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Aplicarea cercetărilor de marketing în studierea situaţiilor atipice
Şargu Lilia1, Dascaliuc Daniela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale politicii economice în domeniul forestier în unele ţări ale Uniunii Europene
Şargu Lilia1, Idriceanu Cătălin Ionel2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii formării situațiilor atipice în condițiile economiei de piață
Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale lobby-ului în Federația Rusă
Şargu Lilia1, Oanță Ştefan2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Bucureşti
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE  la monografia „Abordări sistemice ale fiscalităţii în România.  Fiscalitatea. Fundamentare teoretică conceptuală. Volumul I  Autor: Mariana Rodica ŢÎRLEA, doctor, conferenţiar universitar,  Universitatea Creştină
Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele activităţii CITT şi implementarea inovaţiilor înregistrate
Şargu Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţionarea situaţiilor atipice prin intermediul factorului uman
Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turіsmul Rерublісіі Mоldоvа: vіzіbіlіtаtе іntеrnаțіоnаlă
Şargu Lilia1, Sava Elena2, Bîrca Iulita3
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Univers strategic
Nr. 3(35) / 2018 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль повышения инновационной активности в университетах
Валеева Юлия1, Шаргу Лилия2
1 Казанский кооперативный институт,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Innovations as a Factor for Ensuring Economic Safety
Sandu Maxim1, Shargu Lilia2, Gribincea Alexandru1
1 Free International University of Moldova,
2 University of European Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Russia's lobby in the European Union
Shargu Lilia1, Oanta Stefan2
1 University of European Studies of Moldova,
2 The Bucharest University of Economic Studies
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38