IBN
Închide
Şargu Lilia
Cuvinte-cheie (111): atypical situation (3), situație atipică (2), strategies of development (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova
Burbulea Rodica1, Moroi Elena1, Şargu Lilia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Asigurarea proceselor de management prin eficientizarea managementului sistemului informaţional
Şargu Lilia1, Lupu Constantin21
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Ministerul Economiei, România
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea sistemului de management în cadrul întreprin-derii în condițiile situațiilor atipice
Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Aplicarea cercetărilor de marketing în studierea situaţiilor atipice
Şargu Lilia1, Dascaliuc Daniela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale politicii economice în domeniul forestier în unele ţări ale Uniunii Europene
Şargu Lilia1, Idriceanu Cătălin Ionel2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale lobby-ului în Federația Rusă
Şargu Lilia1, Oanță Ştefan2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Bucureşti
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE  la monografia „Abordări sistemice ale fiscalităţii în România.  Fiscalitatea. Fundamentare teoretică conceptuală. Volumul I  Autor: Mariana Rodica ŢÎRLEA, doctor, conferenţiar universitar,  Universitatea Creştină
Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţionarea situaţiilor atipice prin intermediul factorului uman
Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль повышения инновационной активности в университетах
Валеева Юлия1, Шаргу Лилия2
1 Казанский кооперативный институт,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Innovations as a Factor for Ensuring Economic Safety
Sandu Maxim1, Shargu Lilia2, Gribincea Alexandru1
1 Free International University of Moldova,
2 University of European Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857--436
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Russia's lobby in the European Union
Shargu Lilia1, Oanta Stefan2
1 University of European Studies of Moldova,
2 The Bucharest University of Economic Studies
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Corupţia cu orientare spre globalizare
Lungu Iana, Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Integrarea economică Europeană
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Other Side of the Coin: can Turkey ''Get'' West by Oil?
Kara Bestenigar1, Gribincea Alexandru2, Shargu Lilia3
1 Necunoscută, Turcia,
2 Free International University of Moldova,
3 University of European Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857--436
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Row Material Policy In Poor And Small Countries
Shargu Lilia1, Gribincea Alexandru2, Alexeenco Vadim3
1 University of European Studies of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 ÎI Alexeenco Vadim
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857--436
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление розничных торговых сетей основано на потребности клиента
Шаргу Лилия1, Шарафудинова Наталия2, Валеева Юлия3
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Казанский Федеральный Университет,
3 Казанский кооперативный институт
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Istoricul legislaţiei privind proprietățile intelectuale în contextul securității naționale
Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 1 March, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of retail chains
Shargu Lilia1, Sharafutdinova Natalia2, Valeeva Iulia3
1 University of European Studies of Moldova,
2 Kazan Federal University,
3 Российский университет кооперации
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857--436
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedură de negociere cu clienții, pe baza standardelor internaționale
Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The economic impact of refugees
Lazari Silvia1, Shargu Lilia1, Gribincea Alexandru2
1 University of European Studies of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857--436
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Importanţa negocierilor comerciale în contextul integrării europene
Şargu Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28