IBN
Închide

64Publicaţii

515Descărcări

26530Vizualizări

Şoric Gabriela
Cuvinte-cheie (122): elderly (21), vârstnic (14), fragility (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 51. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Aspects of frailty syndrome, nutritional status and comorbidities in the elderly
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Popescu Ana , Negară Anatolie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the nutritional pattern in frailty syndrome dependent institutionalized elderly
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Popescu Ana , Negară Anatolie , Coşciug Elena , Stoicova Irina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 26 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelation of psycho-cognitive factors with the nutritional status of the elderly
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social factors of fragility in elderly people
Covbasa Xenia , Şoric Gabriela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statusul nutrițional și factorii determinanți ai malnutriției la persoanele vârstnice instituționalizate. Date provizorii
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Stoicova Irina , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul nutrițional la vârstnicii cu sindrom de fragilitate
Popescu Ana , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Negară Anatolie , Popa Ana , Coşciug Elena , Stoicova Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerability in the elderly
Popescu Ana , Şoric Gabriela , Federiuc Victoria , Ojovanu Vitalie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 15

Dereglările cognitive la vârstnici – o problemă a medicinii contemporane
Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Moroşanu Mihail , Badan Vlad , Globa Nina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutionary particulars of COVID-19 in elderly patients
Popa Ana , Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Popescu Ana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanți ce influienţează starea de sănătate a populaţiei de 80 ani şi peste
Grejdean Tudor , Negară Anatolie , Grejdian-Voloceai Victoria , Şoric Gabriela , Lupacescu Iurii
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragilitatea vârstnicului – aspect multidimensional
Şoric Gabriela , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional decline in fragility syndrome in the elderly
Popescu Ana , Şoric Gabriela , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae , Popa Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morbiditatea geriatrică și calitatea vieții în etapa spitalicească
Şoric Gabriela , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidimensional aspect of the elderly fragility
Şoric Gabriela , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multimorbiditatea și polipragmazia la pacienții vârstnici
Covbasa Xenia , Bodrug Nicolae , Şoric Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice ale pacienţilor vârstnici cu infecţie SARS-CoV-2: revista literaturii
Şoric Gabriela , Popescu Ana , Popa Ana , Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de fragilitate la persoanele vârstnice: sinteza literaturii
Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Coşciug Elena , Popescu Ana , Popa Ana , Stoicova Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul cognitiv și emoțiile ca determinanți ai fragilității la vârstnici
Popescu Ana , Şoric Gabriela , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The particularities in evolution of Covid-19 in elderly patients
Popa Ana , Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Popescu Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of biomarkers in the assessment of fragility syndrome in the elderly
Popa Ana , Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Sîrbu Ion , Popescu Ana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Internal Medicine
Nr. 8(17) / 2020 / ISSN 0918-2918 / ISSNe 1349-7235
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 64