IBN
Închide
Ciornea Viorel
Cuvinte-cheie (46): CCD (2), phonons (2), qubit (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Sisteme optomecanice – de la utilizări clasice la aplicații moderne
Cârlig Sergiu, Ciornea Viorel, Macovei Mihai
Institutul de Fizică Aplicată
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(73-74) / 2021 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Entanglement versus cooling in the system of a driven pair of two-level qubits longitudinally coupled with a boson-mode field
Cecoi Elena1, Ciornea Viorel1, Isar Aurelian2, Macovei Mihai1
1 Institute of Applied Physics,
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering, (IFIN-HH)
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
Nr. 6(53) / 2020 / ISSN 0953-4075
Disponibil online 14 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Diminuarea intensității câmpului fluorescent a doi qubiți pompați laser
Ciornea Viorel, Cecoi Elena, Macovei Mihai
Institutul de Fizică Aplicată
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entangled two-qubit states via phonon environment
Cecoi Elena1, Ciornea Viorel1, Isar Aurelian2, Macovei Mihai1
1 Institute of Applied Physics,
2 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entanglement of a laser-driven pair of two-level qubits via its phonon environment
Cecoi Elena1, Ciornea Viorel1, Isar Aurelian2, Macovei Mihai1
1 Institute of Applied Physics,
2 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics
Nr. 5(35) / 2018 / ISSN - / ISSNe 0740-3224
Disponibil online 12 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non-classical light scattered by laser-pumped molecules possessing permanent dipoles
Mîrzac Alexandra, Ciornea Viorel, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(17) / 2018 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phonon assisted two-qubit subradiant state preparation
Cecoi Elena, Ciornea Viorel, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantum light features scattered by pumped two-level systems with permanent dipoles
Mîrzac Alexandra, Ciornea Viorel, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Asymmetrical behaviors of second-order photon correlation functions due to interference effects
Ciornea Viorel, Bardetski P., Macovei Mihai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiber Optic Speckle Interferometry for Intrusion Monitoring Systems
Culeac Ion1, Borşciov Victor12, Verlan Victor1, Cojocaru Ion1, Iovu Mihail1, Ciornea Viorel1, Buzdugan Artur2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Technical University of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode tehnologice de procesare a lavandei
Dumitraş Petru, Bologa Mircea, Ciornea Viorel, Balan Gheorghe
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Phase dependence of the second-order photon coherence function
Bardetski P., Ciornea Viorel, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Cavity field suppression via interference effects
Ciornea Viorel, Bardetski P., Macovei Mihai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Enhanced time-dependent photon correlations
Bardetski P., Ciornea Viorel, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantum correlations with artificial atomic systems
Macovei Mihai, Das Sumanta, Cârlig Sergiu, Ciornea Viorel, Bardetski P.
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

A fiber optic intrusion monitoring system
Culeac Ion1, Nistor Iurie1, Iovu Mihail1, Buzdugan Artur2, Ciornea Viorel1, Cojocaru Ion1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Agentia Naţională de Reglementare a activităţilor Nucleare şi Radiologice
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 19 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiber Optic Intrusion Monitoring System
Culeac Ion1, Nistor Iurie1, Iovu Mihail1, Buzdugan Artur2, Ciornea Viorel1, Cojocaru Ion1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 National Agency for Regulation of Nuclear and Radiological Activities
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Frinarea emisiei spontane colective prin intermediul efectelor de interferenţă cuantică
Ciornea Viorel1, Bardeţchi Profirie2, Macovei Mihai2
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 10 December, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18