IBN
Închide
Petrov Elena
Cuvinte-cheie (22): quality assurance (3), the Bologna process (2), higher education (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Formarea continuă în domeniul educației incluzive în viziunea cadrelor didactice: opinii și atitudini
Petrov Elena
Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Formarea inițială pentru domeniul educației incluzive – prioritate în învățământul superior
Petrov Elena
Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Formarea iniţială a cadrelor didactice: context naţional
Petrov Elena
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Asigurarea calităţii – dimensiune a procesului Bologna
Petrov Elena
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Asigurarea calităţii – dimensiune a procesului bologna
Petrov Elena
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Sistemul de credite academice transferabile
Petrov Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(17) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6