IBN
Închide
Leahu Nicolae Gheorghe
Cuvinte-cheie (17): polyglotism (1), repetitive-counterpoint structure (1), leitmotif (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Laudă criticului
Leahu Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Lectura comparată a poemelor Fugă macabră de Paul Celan şi Fugă basarabeană de Em. Galaicu-Păun
Leahu Nicolae
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele conf. şt. intern. consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

De ce iubim literatura. Cum se scrie o critificţiune
Leahu Nicolae
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Metaliteratură
Nr. 1-4(24) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Vasile Gârneţ sau poetica evanescenţelor imaginarului
Leahu Nicolae
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Metaliteratură
Nr. 1-2(20) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Poetul Andrei Ţurcanu. Întîiul
Leahu Nicolae
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Irina Nechit şi poetica reticenţei
Leahu Nicolae
Metaliteratură
Nr. 3-4(16) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optzecismul din Basarabia şi poezia şaizeciştilor ruşi
Leahu Nicolae
Metaliteratură
Nr. 1-2(15) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Condiţia poetului şi a poeziei
Leahu Nicolae
Metaliteratură
Nr. 1(13) / 2006 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Integrarea europeană prin educaţie şi învăţămînt
Anestiade Vasile, Barbalat Pavel, Beniuc Valentin1, Callo Tatiana2, Carauş Galina, Gaindric Constantin3, Cimpoi Mihai3, Cubreacov Natalia, Dabija Nicolae, Galben Andrei4, Gremalschi Anatol, Leahu Nicolae5, Klipii Igor, Muraru Elena6, Pavlicenco Sergiu6, Nicolaescu-Onofrei Liliana, Palade Gabriel, Snegureac Lilia7, Petrencu Anatol, Rusnac Constantin, Urîtu Ştefan
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
4 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
5 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
7 Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(22) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9