IBN
Închide

27Publicaţii

68Descărcări

5799Vizualizări

Boincean Boris Pavel
Cuvinte-cheie (49): systems of fertilization (2), Crop rotation (2), soil fertility (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Application of hydroclimatic drought indicators in the transboundary Prut River basin
Potopova Vera1, Cazac Valeriu2, Boincean Boris3, Soukup Josef1, Trnka Miroslav45
1 Czech University of Life Sciences in Prague,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat,
3 Selectia Research Institute of Field Crops,
4 Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences,
5 Institute of Agrosystems and Bioclimatology, Mendel University in Brno
Theoretical and Applied Climatology
Nr. 1 / 2019 / ISSN 0177-798X
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Eficacitatea folosirii diferitor sisteme de fertilizare în asolament
Stadnic Stanislav, Boincean Boris
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția VII. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar
Boincean Boris12
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rebuilding soil carbon in degraded steppe soils of Eastern Europe: The importance of windbreaks and improved cropland management
Wiesmeier Martin12, Lungu Marina3, Cerbari Valerian3, Boincean Boris4, Hubner Rico2, Kogel-Knabner Ingrid2
1 Institute for Organic Farming, Soil and Resource Management,
2 Technical University Munich,
3 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
4 Selectia Research Institute of Field Crops
Land Degradation and Development
Nr. 4(29) / 2018 / ISSN 1085-3278
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Agroecological rotation designs reduce dependence on industrial inputs
Boincean Boris12, Francis Charles A.34
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 Alecu Russo Bălţi State University,
3 Universitatea de Stat din Nebraska (Lincoln),
4 Norwegian University of Life Sciences
Agroecology and Sustainable Food Systems
Nr. 9-10(41) / 2017 / ISSN 2168-3565
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crop nutrition in sustainable agriculture
Boincean Boris12, Autor Nou3, Stadnic Stanislav21
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 Alecu Russo Bălţi State University,
3 Down2Earth Foundation
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea sistemului de fertilizare a culturilor de câmp în asolamentul din stepa Bălţului
Boincean Boris12, Stadnic Stanislav21
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justus von Liebig’s transition from chemist to agronomist adept of the ecological agriculture
Mansvel Jan Diek van1, Boincean Boris23
1 Down2Earth Foundation,
2 Selectia Research Institute of Field Crops,
3 Alecu Russo Bălţi State University
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lactic acid fermentation of human urine to improve its fertilizing value and reduce odour emissions
Andreev Nadejda1, Ronteltap Mariska1, Boincean Boris2, Wernli M.3, Zubcov Elena4, Bagrin Nina4, Borodin Natalia4, Lens Piet N.L.1
1 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft,
2 Selectia Research Institute of Field Crops,
3 Hong Kong Polytechnic University, School of Design, Hong Kong,
4 Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova
Journal of Environmental Management
Nr. 198 / 2017 / ISSN 0301-4797
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treatment of Source-Separated Human Feces via Lactic Acid Fermentation Combined with Thermophilic Composting
Andreev Nadejda12, Ronteltap Mariska2, Boincean Boris1, Lens Piet N.L.2
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft
Compost Science and Utilization
Nr. 4(25) / 2017 / ISSN 1065-657X
Disponibil online 5 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Scientific basis for ecological restructuring of agriculture on the steppes
Boincean Boris
Academy of Sciences of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agrar din Republica Moldova prin modernizare ecologică
Boincean Boris
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Cu privire la „Strategia de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural din Moldova pentru anii 2014-2020
Boincean Boris
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea raţională a resurselor naturale pentru dezvoltarea durabilă
Boincean Boris, Dent David, Stadnic Stanislav, Sin Gheorghe, Kassam A., Şaragov Vasilii
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele de agricultură durabilă, inclusiv ecologică, sunt neimaginabile fără asolament
Boincean Boris
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Conferinţa Internaţională „Solul ca patrimoniu mondial”: Discuţii şi recomandări
Boincean Boris, Dent David
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Микробиологический статус типичного чернозёма в длительных опытах по возделыванию полевых культур
Mereniuc Gheorghe, Corcimaru Serghei, Tănase Adrian, Boincean Boris, Бугачук Михаил
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Fertilizarea şi fertilitatea cernoziomului tipic din stepa Bălţului
Boincean Boris1, Nica Leonid1, Bulat Lidia1, Stadnic Stanislav2
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrarea solului – tendinţe şi perspective
Boincean Boris
Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние разных технологий культивирования сахарной свеклы на микробиологическую активность в почве
Corcimaru Serghei1, Mereniuc Tatiana1, Boincean Boris2, Бугачук Михаил2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27