IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Elementele cadrului conceptual al coeziunii sociale
Filipov Ina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.Studiu sociologic
Vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile fenomenului migrației asupra coeziunii sociale
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte ale gestionării imigrației în Republica Moldova
Filipov Ina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-4-2.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persepective ale integrării și adaptării imigranților în Republica Moldova
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Practica la specialitatea administratie publică din perspectiva studenţilor
Filipov Ina , Popa Alexandra
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul autorităților locale în gestionarea transformărilor și oportunităților provocate de migrație
Filipov Ina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea I. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4203-9-6.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Rolul migraţiei la constituirea clasei mijlocii
Filipov Ina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul stagiilor de practică în formarea profesională a viitorilir specialiști din Administrația Publică
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-035-0.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni asupra migraţiei în programele electorale ale partidelor politice din Republica Moldova
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Contextul socio-economic al dezvoltării regionale în Republica Moldova
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 7 / 2011 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 5 January, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Migraţia – element al dezvoltării comunităţilor locale
Filipov Ina
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Cadrul instituţional privind gestionarea fenomenului migraţiei
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 5 / 2009 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 29 December, 2014. Descarcări-33. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cercetării fenomenului migraţiei
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1. 2009. Cahul. ISBN 978-9975-914-16-1.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Fenomenul migraţiei – un răspuns al transformărilor social – politice din Republica Moldova
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea personalului în administraţia publică
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 29 December, 2014. Descarcări-122. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile administraţiei publice locale în statele federale
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1. 2008. Cahul. ISBN 978-9975-9683-5-5.
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Sistemul administrativ – componentă a sistemului social global
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1. 2007. Cahul. ISBN 978-9975-9751-7-9.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Administraţia publică şi sistemul politic
Filipov Ina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 19 December, 2014. Descarcări-33. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18