IBN
Închide
Guţu Aurel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 1

Republic of Moldova power energy in the pandemic
Guţu-Chetruşca Corina , Guţu Aurel
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Cogenerarea în sere
Guţu Aurel , Guţu-Chetruşca Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Chişinău CHP-1 retrofitting by the proces of installing gas turbines
Guţu-Chetruşca Corina , Guţu Aurel
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea eficienţei unei întreprinderi a industriei alimentare
Duboischi Alexandru , Guţu Aurel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Adaptarea complexului energetic al Republicii Moldova la scimbările climatice  
Guţu Aurel , Guţu-Chetruşca Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of humidity content obtained at fruits drying
Guţu Aurel , Cartofeanu Vasile , Gîdei Igor , Cojocaru Ion
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Защиты в системе автоматизации процессов
Звонкий В.1 , Гуцу А.2 , Черней М.3 , Попа Александр4
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Технический Университет Молдовы,
3 АО “Термоком”,
4 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Conceptul sistemelor contemporane de alimentare cu căldură a întreprinderilor industriale
Chelmenciuc Corina , Guţu Aurel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Conservarea energiei – principiul de bază al reconstrucţiei S.A. „Termocom”
Musteaţă Valentin , Guţu Aurel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Productivitatea energetică a terenurilor la suprafaţă
Guţu Aurel , Radjbhandari Eduard
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(8) / 2008 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Problemele valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova
Guţu Aurel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 1 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11