IBN
Închide

55Publicaţii

1288Descărcări

26398Vizualizări

Paladi Oxana
Cuvinte-cheie (156): orientări valorice (5), psychosocial adaptation (4), value orientations (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Activitatea psihologului din învăţământul general: realităţi și perspective
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea activității psihologice în învățământul general: viziuni ale cadrelor didactice și ale psihologilor școlari
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihologic al personalității adolescentului cu nivel înalt al adaptării psihosociale
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 16

Adaptabilitatea psihosocială și stima de sine a adolescenților
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a actorilor educaționali la diverse provocări societale
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a adolescenţilor în funcţie de criteriul de gen
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială și voința la adolescenți
Paladi Oxana
Institute of Education Sciences
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea activităţii psihologice în sistemul educaţional din Finlanda
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale componentelor adaptării psihosociale
Paladi Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea în ierarhia orientărilor valorice a actorilor educaționali
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul cercetării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a adolescenților
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări ştiinţifice originale în Republica Moldova:„Dimensiuni psihologice ale reabilitării post accident vascular cerebral”
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMUL ŞTIINŢEI: profesorul Nicolae BUCUN
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările valorice ale adolescenților din mediul universitar
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priorităţi în cercetarea activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general
Bucun Nicolae, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările societale cercetate prin prisma bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul voinței în dirijarea comportamentelor și activității de învățare la elevi
Paladi Oxana1, Lungu Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relationship between psychosocial adaptability and emotional intelligence in adolescence
Paladi Oxana
State University of Moldova
Communication, Context and Interdisciplinarity Paths of Communication in Postmodernity Section: Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 6-a, Comm-a. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приоритеты исследований в психологической службe в Республике Молдова
Букун Николаe, Палади Оксана
Институт педагогических наук
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Domeniile, dimensiunile, direcţiile şi metodele de cercetare a orientărilor valorice şi adaptării psihosociale a adolescenţilor
Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55