IBN
Închide
Cerbari Valerian Vasile
Cuvinte-cheie (43): compaction (2), Humus (2), remediation (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Typical black soils of Moldova - 140 years after its study by V.V. Dokuchaev
Cerbari Valerian, Leah Tamara, Leah Nicolai
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, international scientific conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea îngrășămintelor verzi - metodă de remediere a stratului arabil compactat al solurilor
Leah Tamara, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Lucerna şi raigrasul semănate în amestec – măsură ameliorativă de remediere a stării de calitate a solurilor cenuşii arabile
Stahi Marcela, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rebuilding soil carbon in degraded steppe soils of Eastern Europe: The importance of windbreaks and improved cropland management
Wiesmeier Martin12, Lungu Marina3, Cerbari Valerian3, Boincean Boris4, Hubner Rico2, Kogel-Knabner Ingrid2
1 Institute for Organic Farming, Soil and Resource Management,
2 Technical University Munich,
3 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
4 Selectia Research Institute of Field Crops
Land Degradation and Development
Nr. 4(29) / 2018 / ISSN 1085-3278
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Эволюция и деградация почвенного покрова  Mолдовы, восстановления и сохранения плодородия черноземов
Cerbari Valerian
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Caracterizarea comparativă a însuşirilor cernoziomurilor neerodate şi erodate din bazinul de recepţie cadru al câmpiei Prutului de Mijloc
Cojocaru Olesea, Cerbari Valerian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările pedologice de monitoring pe poligoanele-cheie în Republica Moldova
Leah Tamara, Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproducerea fertilităţii cernoziomurilor în sistemul de agricultură cu emisii reduse de CO2, prin utilizarea în asolament a unui câmp sub amestec de ierburi perene graminee şi leguminoase
Cerbari Valerian1, Scorpan Vasile2, Ţăranu Marius2
1 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
2 Ministerul Mediului
Mediul Ambiant
Nr. 2(68) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 31 July, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Remedierea stării de calitate şi capacităţii de producţie a cernoziomurilor obişnuite din sudul Moldovei sub influenţa unor măsuri fitotehnice
Cerbari Valerian1, Scorpan Vasile2, Ţăranu Marius2, Bacean Ion3
1 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
2 Ministerul Mediului,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 1(61) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Геологический фактор в формировании специфики минералогии и свойств стагниковых черноземов
Алексеев Василий , Cerbari Valerian, Burghelea Aureliu, Varlamov Eugen
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

57 de ani în acelaşi institut Dr. Dumitru Balteanschi la 80 de ani
Andrieş Serafim1, Krupenikov Igor2, Bratco Dumitru3, Leah Tamara1, Arhip Olga2, Cerbari Valerian2, Stasiev Grigore4
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
4 Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedolog şi filosof Dr. hab. Grigore Stasiev la 70 de ani
Andrieş Serafim1, Leah Tamara1, Cerbari Valerian2, Filipciuc Vladimir21, Balteanschi Dumitru2
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de calitate a învelişului de sol şi măsuri de remediere
Andrieş Serafim1, Cerbari Valerian2, Filipciuc Vladimir2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сокращения выбросов СО2 из пахотных земель степной зоны Республики Молдова
Cerbari Valerian, Scorpan Vasile, Ţăranu Marius
Ministerul Mediului
Mediul Ambiant
Nr. 1(49) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Элювиальный процесс и гипергенная геохимическая трансформация силикатной части покровных отложений водоразделов Молдовы
Алексеев Василий , Cerbari Valerian, Burghelea Aureliu, Varlamov Eugen
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Элювиальный процесс и баланс масс породообразующих силикатных минералов в покровных отложениях водоразделов Молдовы
Алексеев Василий , Cerbari Valerian, Burghelea Aureliu, Varlamov Eugen
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Элювиальный процесс и размеры гипергенных потерь породообразующих силикатных минералов в покровных отложениях водоразделов Молдовы
Алексеев Василий , Cerbari Valerian, Burghelea Aureliu, Varlamov Eugen
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Biota şi interdependenţa ei cu proprietăţile fizice a cernoziomurilor tipice în diferite condiţii de folosinţă agricolă
Senicovscaia Irina, Marinescu Calina, Ciolacu-Balan Tatiana, Cerbari Valerian, Boincean Boris
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(305) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гипергенная зональная трансформация минералогии породообразующих силикатов четвертичных отложений Молдовы
Алексеев Василий , Cerbari Valerian, Burghelea Aureliu, Varlamov Eugen
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная характеристика зональных гипергенных преобразований минералогического состава четвертичного суглинка на Севере Молдовы
Алексеев Василий , Cerbari Valerian, Burghelea Aureliu, Varlamov Eugen
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2008 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22