IBN
Închide

107Publicaţii

165Descărcări

22886Vizualizări

Dicusar Alexandr Ivan
Cuvinte-cheie (130): электроосаждение (5), индуцированное соосаждение (4), микротвердость (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 87. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Локализация анодного растворения жаропрочных хромоникелевых сплавов в условиях импульсной электрохимической размерной обработки
Силкин Сергей12, Аксенов Е.2, Ликризон Е.2, Петренко В.3, Дикусар Александр32
1 Костромской государственный университет,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко,
3 Институт прикладной физики
Электронная обработка материалов
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 5 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Size effect of microhardness of metal coatings of iron group with tungsten obtained from citrate and gluconate solutions
Silkin Serghei12, Gotelyak A.2, Dikusar Alexandr23
1 Kostroma State University,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluble iron anode in electrodeposition of nanocrystalline Fe-W alloys from citrate electrolyte
Belevskii S.S.1, Gotelyak A.2, Tsyntsaru Natalia13, Yushchenko S.P.12, Dikusar Alexandr12
1 Institute of Applied Physics,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Vilnius University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The increasing of heat-resistent chromium-nickel alloys high-rate anodic dissolution localization in electrolytes for electrochemical machining
Silkin Serghei12, Aksenov E.1, Likrizon E.1, Petrenko Vladimir3, Dikusar Alexandr23
1 Kostroma State University,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The increasing of heat-resistent chromium-nickel alloys high-rate anodic dissolution localization in electrolytes for electrochemical machining
Silkin Serghei12, Aksenov E.1, Likrizon E.1, Petrenko Vladimir3, Dikusar Alexandr23
1 Kostroma State University,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Mechanical Properties and Rate of Electrodeposition of Co−W Alloys from a Boron−Gluconate Bath: Impact of Anodic Processes
Danilchuk V.1, Silkin Serghei12, Gotelyak A.1, Buravetz Vladislav3, Mitina Tatiana4, Dikusar Alexandr13
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Kostroma State University,
3 Institute of Applied Physics,
4 Institute of Chemistry
Russian Journal of Electrochemistry
Nr. 11(54) / 2018 / ISSN 1023-1935
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Макроскопический размерный эффект микротвердости покрытий из сплавов металлов группы железа с вольфрамом: роль электродного потенциала и кислородсодержащих примесей
Белевский С.1, Готеляк A.2, Силкин Сергей23, Дикусар Александр21
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко,
3 Костромской государственный университет
Электронная обработка материалов
Nr. 2(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение барьерных слоев при получении наноструктурированных электроискровых покрытий повышенной толщины на алюминиевых сплавах
Юрченко В.1, Iurcenco Evghenii2, Дикусар Александр21
1 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко,
2 Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 4(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электроосаждение нанокристаллических Fe-W покрытий из цитратного электролита
Белевский С.1, Готеляк A.2, Ющенко С.1, Дикусар Александр21
1 Институт прикладной физики,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
Электронная обработка материалов
Nr. 5(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Cartea de vizită a ştiinţei moldoveneşti în arealul informaţional mondial
Conunov Ţilea, Dicusar Alexandr
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la verigile slabe sau lipsă din sfera cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova pentru impactul pozitiv asupra nivelului de dezvoltare socio-economică din ţară
Cujba Rodica1, Dicusar Alexandr2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал Surface Engineering and Applied Electrochemistry (Электронная обработка материалов) – визитная карточка молдавской науки в мировом информационном поле
Конунова Г.А., Дикусар Александр
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 6(53) / 2017 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из воспоминаний об отце (К 120-летию со дня рождения академика Иона Дикусара (1897-1973)
Дикусар Александр
Институт прикладной физики АНМ
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электроосаждение сплавов металлов группы железа с вольфрамом из цитратных и глюконатных растворов. Размерный эффект микротвердости
Силкин Сергей12, Готеляк A.2, Цынцару Н.И.3, Дикусар Александр32
1 Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко,
3 Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 15 May, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Ceea ce am dat – îmi aparţine”. Din amintirile despre tata. 120 de ani de la naşterea acad. Ion G. Dicusar (1897–1973)
Dicusar Alexandr
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Gel-chromatographic separation and electrochemical activity of the components of boron-gluconate electrolyte for electrodeposition of Co-W nanocrystalline coatings
Buravetz Vladislav, Belevskii S.S., Yushchenko S.P., Dikusar Alexandr
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 5 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
High-rate pulse-galvanostatic anodic dissolution of heat-resistant chromium-nickel steel by pulse current of microsecond range
Silkin Serghei12, Aksenov E.2, Petrenko Vladimir3, Dikusar Alexandr3
1 Kostroma State University,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microhardness size effect of iron group metals with tungsten nanocrystalline electrochemical coatings produced from citrate and gluconate solutions
Silkin Serghei12, Gotelyak A.2, Tsyntsaru Natalia3, Dikusar Alexandr23
1 Kostroma State University,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 5 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of magnetic micro - and nanowires for “HYPERTERMIA”
Baranov S.12, Dikusar Alexandr12, Yaltychenko Olga12, Kanarovsky Evghenii12, Autor Nou3
1 Institute of Applied Physics,
2 Academy of Sciences of Moldova,
3 National Institute for Research and Development in Electrical Engineering ICPE-CA/Advanced Materials Department, Bucharest
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гель-хроматографическое разделение бор-глюконатного электролита для получения нанокристаллических Co-W покрытий: состав и электрохимическая активность компонентов. Часть 1. Разделение и состав компонентов.
Белевский С.1, Buraveţ Vladislav1, Ющенко С.12, Згардан И.3, Дикусар Александр21
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко,
3 QUEST SRL, Floreşti
Электронная обработка материалов
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 13 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 107