IBN
Închide
Sochircă Elena
Cuvinte-cheie (91): geografie (3), rețea de drumuri (2), road network (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Argumentarea – concept important în procesul învățării active la lecțiile de Geografie
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ale elaborării curriculumului de bază pentru educația extrașcolară. Domeniul Știință, Tehnică, Tehnologii
Bocancea Viorel1, Sochircă Elena1, Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Analiza indicilor structurali cu privire la rețeaua de drumuri în Republica Moldova
Mamot Vitalie, Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea indicelui de concentrare Gini în analiza urbanizării Republicii Moldova
Cujbă Vadim1, Sîrbu Rodica2, Sochircă Elena1, Crăciun Laurențiu3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind evoluția numerică a populației municipiului Chișinău în perioada 1990-2019
Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind impactul rețelei de drumuri asupra unor componente de mediu ale peisajului geografic în Republica Moldova
Mamot Vitalie, Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe asupra modului de utilizare a terenurilor din cadrul aglomerației Chișinău
Cujbă Vadim1, Sochircă Elena1, Sîrbu Rodica2, Ţîţu Pavel3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte teoretice privind educația integrată prin modelul STEM
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Aplicarea Sistemelor Informaționale Geografice (GIS) la lecțiile de geografie în învățământul general. Studiu de caz: Zonele naturale și ariile naturale protejate din Republica Moldova
Sochircă Elena, Mironov Ion, Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Geographia Napocensis Conference 100
2019. Cluj Napoca. .
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații cu privire la formarea și percepția educației ecologice de către elevi
Sochircă Elena1, Mamot Vitalie1, Jechiu Elena12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația demografică – esențială pentru înțelegerea modului în care funcționează societatea
Pîntea Sorin Adi1, Sochircă Elena2
1 Colegiul Național Roman Vodă, Roman, România,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru dezvoltare durabilă prin geografie – imperativ al mileniului III
Volontir Nina, Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de noutate ale curriculumului la disciplina şcolară Geografie
Sochircă Elena1, Beregoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea – necesitate impusă de schimbările actuale în domeniul cunoașterii
Pîntea Amelia1, Sochircă Elena2
1 Colegiul Tehnic Miron Costin, Roman, România,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situații de învățare la lecțiile de geografie în clasa a IX-a prin aplicarea organizatorilor grafici
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Calitatea demografică a populaţiei în Republica Moldova
Sochircă Elena1, Godonoagă(Suvac) Silvia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind aplicarea textelor la lecțiile de geografie
Sochircă Elena1, Beregoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind formarea competențelor antreprenoriale la lecțiile de Geografie în învățământul general
Sochircă Elena1, Cozma Natalia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu“, mun. Chişinău
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curricula la geografie – abordare de perspectivă
Sochircă Elena1, Mamot Vitalie1, Beregoi Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34