IBN
Închide

40Publicaţii

313Descărcări

17094Vizualizări

Bucataru Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Cooperarea transfrontalieră cu participarea unităților administrativ teritoriale ale Republicii Moldova: retrospective și perspective
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile tehnologii de vot și observarea alegerilor
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observarea alegerilor din Republica Moldova: proceduri și participanți
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observarea alegerilor din Republica Moldova: proceduri și participanți
Bucataru Igor12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Promo-LEX
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul, Republica Moldova. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza gradului de respectare a prevederilor legale privind transparenţa decizională de către autorităţile APL de nivel II și UTAG pentru anii 2017-2020
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Asigurarea transparenței în pregătirea și desfășurarea ședințelor autorităților reprezentative și deliberative de nivelul doi (semestrul I 2019
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 May, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul Dublin: prospective și perspective pentru politica europeană privind statutul refugiaților
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Formarea valorilor morale la elevi prin intermediul literaturii artistice în cadrul lecţiilor de istorie
Bucataru Igor1 , Bucătaru Vera2
1 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău,
2 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de formare a competenţelor specifice la Istorie prin prisma studierii unităţii naţionale româneşti
Bucataru Igor1 , Bucătaru Vera2
1 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău,
2 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Juc Victor, Ceacîr Irina. Cultura organizaţională în contextul modernizării administraţiei publice locale: abordare politologică
Bucataru Igor1 , Varzari Pantelimon2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza transparenței procesului decisional la nivelul APL de nivelul II în primul semestru 2019
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Comunicarea autorităților publice locale de nivelul doi cu părțile interesate în procesul decizional
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicitatea informației privind integritatea instituțională a autorităților publice locale de nivelul II
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transparenţa procesului decizional din cadrul unităţilor administrativ teritoriale de nivelul II
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Comunicarea autorităților publice locale cu mediul extern
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-916-2.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Atacurile cibernetice şi metodele de contracarare a lor la nivel naţional
Bucataru Igor
Ministerul Apărării al RM
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia instituţiei parlamentului în sistemul politic al Republicii Moldova (1991-2014)
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective comparate privind scrutinul electoral utilizat în alegerile parlamentare din Republica Moldova
Bordeianu Doina1 , Bucataru Igor2
1 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Guvernului Republicii Moldova în construcţia şi consolidarea sistemului statal (1991-2014)
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituţiei parlamentului în sistemul politic al Republicii Moldova
Bucataru Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40