IBN
Închide

97Publicaţii

559Descărcări

70330Vizualizări

Tîrşu Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID
ORCiD
LinkedIn ID
Academia.edu ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 33.
Publicații indexate în SCOPUS - 28. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 11
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 19
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 9
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 6

Balancing Properties of the Booster Transformer with the Longitudinal-Transverse Regulation
Зайцев Дмитрий , Голуб Ирина , Тыршу Михай , Калошин Данила
Институт энергетики, ТУМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(57) / 2023 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basic Aspects of the Theoretical and Practical Relevance of the Method of Synchronous Multi-Zone PWM for Power Inverters
Oleschuk Valentin , Tîrşu Mihai
Institute of Power Engineering, TUM
Sielmen 14 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediția 14. 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. ISBN 979-835031524-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bivalent Carbon Dioxide Heat Pump for Heating Multi-Storey Buildings
Шит М. , Журавлев А.А. , Тыршу Михай , Лупу Михаил , Тимченко Д. , Дауд Василий
Институт энергетики, ТУМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(58) / 2023 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative Analysis of Regime Parameters of Longitudinal-Transverse Booster Transformers
Zaitsev Dmitrii , Tîrşu Mihai , Golub Irina , Kaloshin Danila N.
Institute of Power Engineering, TUM
Sielmen 14 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediția 14. 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. ISBN 979-835031524-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modified Schemes of Control and Multi-Zone PWM of Diode-Clamped Inverters of Drive Installations
Vasiliev Irina , Tîrşu Mihai , Oleschuk Valentin
Institute of Power Engineering, TUM
Sielmen 14 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediția 14. 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. ISBN 979-835031524-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non-Linear Smooth PWM Control of Power Electronic Installation with Two Stator Windings of Induction Motor
Oleschuk Valentin , Tîrşu Mihai , Vasiliev Irina
Institute of Power Engineering, TUM
International Conference on Modern Power Systems
Ediția 10. 2023. New Jersey. ISBN 979-835032682-6.
Disponibil online 27 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Characteristics of refusals in low-voltage distribution systems
Popescu Victor1 , Tîrşu Mihai1 , Nuca Ilie1 , Leu Vasile1 , Cazac Vadim1 , Balan Tatiana2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluidized Bed Seed Dewatering System
Tîrşu Mihai1 , Popescu Victor2 , Balan Mihail3 , Kurdov Igor2 , Balan Tatiana2 , Rotari Viorel2
1 Institutul de Energetica,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(54) / 2022 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Increasing the Efficiency of the Drying Process of Fruits Treated Using SHF Method
Popescu Victor1 , Tîrşu Mihai2 , Ţislinscaia Natalia3 , Vişanu Vitali3 , Balan Mihail3 , Melenciuc Mihai3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(55) / 2022 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of Wind Turbines on the Operating Modes of the Distribution Network
Лупу Михаил , Зайцев Дмитрий , Тыршу Михай , Голуб Ирина
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(54) / 2022 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modes of the booster transformer with regulation in zigzag .
Postoronca Sveatoslav , Zaitsev Dmitrii , Tîrşu Mihai , Golub Irina , Kaloshin Danila N.
Institute of Power Engineering
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 13 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multilevel Power Electronic Systems Adjusted by Algorithms of Multi-Zone Space-Vector Modulation: A Survey
Oleschuk Valentin , Tîrşu Mihai , Vasiliev Irina
Institute of Power Engineering
Conference on Development and Application Systems DAS 2022
Ediţia a XVI-a. 2022. New Jersey, SUA. ISBN 978-166548162-5.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управляемые межсистемные связи на основе фазорегулирующих трансформаторов
Calinin Lev , Zaiţev Dmitrii , Tîrşu Mihai , Golub Irina , Caloşin Danila
1 Institutul de Energetica,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-3326-5-1)
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Controlled Intersystem Link Based on a "Hexagon" Scheme Converter
Калинин Лев , Зайцев Дмитрий , Тыршу Михай , Голуб Ирина , Калошин Данила
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(49) / 2021 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 21 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energy characteristics of phase regulating device based on "Star" circuit
Kalinin Lev , Zaitsev Dmitrii , Tîrşu Mihai , Golub Irina , Kaloshin Danila N.
Institute of Power Engineering
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional Characteristics of a Multichannel Frequency Converter
Kalinin Lev , Zaitsev Dmitrii , Tîrşu Mihai , Golub Irina , Kaloshin Danila N.
Institute of Power Engineering
International Conference on Modern Power Systems
Ediția a 9-a. 2021. New Jersey, SUA. ISBN 978-166543381-5.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integration of Air to Water Heat Pump into District Heating System with Combined Heat Power Plant
Sit Mikhail , Tîrşu Mihai , Juravliov Anatolii , Timchenko Dmitrii
Institute of Power Engineering
International Conference on Modern Power Systems
Ediția a 9-a. 2021. New Jersey, SUA. ISBN 978-166543381-5.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photovoltaic-Thermal System for Trigenerating Electricity, Hot Water and Cold
Tîrşu Mihai1 , Covalenco Nicolae1 , Zaitsev Dmitrii1 , Negura Ion1 , Gavrilas M.2 , Neagu Bogdan Constantin2
1 Institute of Power Engineering,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 11. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Typical Operating Modes of a Multichannel Frequency Converter
Kalinin Lev , Zaitsev Dmitrii , Tîrşu Mihai , Golub Irina , Kaloshin Danila N.
Institute of Power Engineering
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 11. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Bunele practici de utilizare a energiei regenerabile în agricultură: Ghid practic pentru producătorii agricoli
Tîrşu Mihai , Revenco Eugen
1 Institutul de Energetica,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-87-759-6
Disponibil online 31 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of the Static Zigzag-Triangle Frequency Converter
Калинин Лев1 , Зайцев Дмитрий1 , Тыршу Михай1 , Голуб Ирина1 , Погорлецкий Вячеслав2 , Калошин Данила2
1 Институт энергетики,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(45) / 2020 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-1363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of two channel static frequency converter
Kalinin Lev , Zaitsev Dmitrii , Tîrşu Mihai , Golub Irina , Kaloshin Danila N.
Institute of Power Engineering
Forumul regional al energiei FOREN 2020
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. .
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generarea distribuită - oportunitate de creştere a securităţii energetice
Tîrşu Mihai , Zaiţev Dmitrii , Golub Irina
Institutul de Energetica
Forumul regional al energiei FOREN 2020
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. .
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generarea distribuită - oportunitate de creştere a securităţii energetice
Tîrşu Mihai , Zaiţev Dmitrii , Golub Irina
Institutul de Energetica
Forumul regional al energiei FOREN 2020
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. .
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Centralelor Termice Individuale asupra mediului și a sănătății publice a populației din mun. Chișinău
Tîrşu Mihai , Lupu Mihail
Institutul de Energetica
Forumul regional al energiei FOREN 2020
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. .
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulare sincronă multi-zonă-vector spațiu pentru controlul convertoarelor de acționare a sistemelor de transport: studiu de caz
Olesciuk Valentin , Tîrşu Mihai , Galburâ Victor , Uzun Mihail
Institutul de Energetica
Forumul regional al energiei FOREN 2020
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. .
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformer-Based PV System with Modified Techniques of PWM of Diode-Clamped Inverters
Oleschuk Valentin , Tîrşu Mihai , Galburâ Victor , Vasiliev Irina
Institute of Power Engineering
Conference on Development and Application Systems DAS 2020 - Proceedings
Ediția a XV-a. 2020. Suceava, România. DOI 10.1109/DAS49615.2020.9108969.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Impact of centralized and individual heating systems in residential buildings from Environmental Considerations. Case study for Chisinau
Тыршу Михай , Лупу Михаил , Посторонкэ Святослав
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(43) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 3 September, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigation of the possibilities of increasing the frequency converter efficiency based on the phase-shift transformer
Kalinin Lev , Zaitsev Dmitrii , Tîrşu Mihai , Golub Irina
Institute of Power Engineering
International Conference on Modern Power Systems
Ediția 8. 2019. New Jersey. ISBN 978-172810750-9.
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Use of Chokes to Improve the Quality of the Static Frequency Converter
Калинин Лев , Зайцев Дмитрий , Голуб Ирина , Тыршу Михай
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Integration of renewable energy sources using generation expansion planning
Sima Catalina Alexandra1 , Lazaroiu George-Cristian12 , Dumbrava Virgil1 , Tîrşu Mihai3 , Galburâ Victor3
1 University Politehnica of Bucharest,
2 Constanta Maritime University,
3 Institute of Power Engineering
2018 14th International Conference on Development and Application Systems DAS 2018 - Proceedings
Ediția a 14-a. 2018. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861495-2.
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling and control of a low power wind turbine
Ciupageanu Dana Alexandra1 , Lazaroiu Gheorghe1 , Berbece Viorel1 , Tîrşu Mihai2 , Galburâ Victor2
1 University Politehnica of Bucharest,
2 Institute of Power Engineering
2018 14th International Conference on Development and Application Systems DAS 2018 - Proceedings
Ediția a 14-a. 2018. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861495-2.
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Режимы источника реактивной мощности, управляемого фазорегулирующим трансформатором
Голуб Ирина , Зайцев Дмитрий , Тыршу Михай
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 13

A hybrid system implementation for residential cluster
Sima Catalina Alexandra1 , Lazaroiu George-Cristian1 , Dumbrava Virgil1 , Tîrşu Mihai2
1 University Politehnica of Bucharest,
2 Institute of Power Engineering of ASM
Sielmen Proceedings of the 11th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 12 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis concerning replication of PV projects in the Republic of Moldova
Lupu Mihail , Tîrşu Mihai
Institute of Power Engineering of ASM
Sielmen Proceedings of the 11th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 13 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carbon dioxide emissions reduction by renewable energy employment in Romania
Ciupageanu Dana Alexandra1 , Lazaroiu Gheorghe1 , Tîrşu Mihai2
1 University Politehnica of Bucharest,
2 Institute of Power Engineering of ASM
Sielmen Proceedings of the 11th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 12 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the wind power plants capacity to be integrated in actual power system of Moldova
Tîrşu Mihai1 , Zaitsev Dmitrii1 , Golub Irina1 , Kalinin Lev1 , Lazaroiu George-Cristian2
1 Institute of Power Engineering of ASM,
2 University Politehnica of Bucharest
Sielmen Proceedings of the 11th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 12 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photovoltaic production management in stochastic optimized microgrids
Dumbrava Virgil1 , Lazaroiu George-Cristian1 , Leva Sonia2 , Balaban Georgiana1 , Teliceanu Mihaela1 , Tîrşu Mihai3
1 University Politehnica of Bucharest,
2 Politecnico di Milano,
3 Institute of Power Engineering of ASM
UPB Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science
Nr. 1(79) / 2017 / ISSN 2286-3540
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of connection for the offshore wind power plants: Comparison between HVAC and HVDC-LCC
Zachia Oana1 , Tolea Alexandra1 , Lazaroiu Gheorghe2 , Tîrşu Mihai3 , Galburâ Victor3
1 Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.,
2 University Politehnica of Bucharest,
3 Institute of Power Engineering of ASM
International Conference on Modern Power Systems
Ediția a 7-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-150906565-3.
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea energiei termice din aerul ventilat
Efremov Cristina , Tîrşu Mihai
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Interphase Power Controller. Static and Dynamic aspects
Kalinin Lev1 , Zaitsev Dmitrii1 , Tîrşu Mihai1 , Kaloshin Danila N.1 , Lazaroiu George-Cristian2
1 Institute of Power Engineering of ASM,
2 University Politehnica of Bucharest
International Conference on Energy and Environment CIEM 2017
Ediția a 8-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153863943-6.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The new variant of adaptive interphase power controller with a wide range of controllability
Kalinin Lev , Zaitsev Dmitrii , Tîrşu Mihai , Kaloshin Danila N.
Institute of Power Engineering of ASM
International Conference on Modern Power Systems
Ediția a 7-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-150906565-3.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The potential of micro grids concept implementation in the Republic of Moldova
Postoronca Sveatoslav , Tîrşu Mihai
Institute of Power Engineering of ASM
Sielmen Proceedings of the 11th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 12 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii
Duca Gheorghe1 , Postolati Vitali2 , Tîrşu Mihai2 , Grodeţki Mihail2 , Stratan Alexandru3 , Gutium Tatiana3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-1225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea deșeurilor menajere solide ca sursă de energie alternativă
Hamițchi Veaceslav , Tîrşu Mihai
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристики фазоповоротного трансформатора, выполненного по схеме «многоугольник»
Калинин Лев , Зайцев Дмитрий , Тыршу Михай , Голуб Ирина
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(35) / 2017 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate
Toader C.1 , Golovanov Nicolae1 , Porumb Radu1 , Triştiu Ion1 , Bulac Constantin1 , Mandiş Alexandru1 , Tîrşu Mihai2
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 January, 2017. Descarcări-62. Vizualizări-1665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate
Toader C.1 , Golovanov Nicolae1 , Porumb Radu1 , Triştiu Ion1 , Bulac Constantin1 , Mandiş Alexandru1 , Tîrşu Mihai2
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 1 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities to increase the energy efficiency of buildings
Tîrşu Mihai , Postoronca Sveatoslav , Martnos Ion
Institute of Power Engineering of ASM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The generalization of scientific and educational materials on nanoelectronics
Spivak Victor1 , Vlasiuk A.1 , Tîrşu Mihai2
1 National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",
2 Institute of Power Engineering of ASM
IFMBE Proceedings 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2015
Editia 3, Vol.55. 2016. . ISSN 16800737.
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 97