IBN
Închide
Roman Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Contribuții privind studierea tematicii și participarea la procesul extinderii relațiilor externe ale Republicii Moldova
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza Europei și evoluția fenomenului europenizării în context istoric
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Recenzie la monografia „Instituțiile societății civile și dezvoltarea comunităților locale moldovenești”
Roman Alexandru , Solomon Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Consolidarea statalității Republicii moldova în contextul actelor juridice – 660 de ani de la întemeierea Tării Moldovei
Puşcaş Victor , Roman Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia diplomaţiei Moldovei din perioada modernă la reglementarea raporturilor interstatale
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria neamului o fac oamenii săi
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Autodeterminarea statală din Europa anului 1918: independența Cehoslovaciei și locul ei în sistemul international
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-59-5.
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza și constituirea structurilor serviciului diplomatic în Țara Moldovei
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The state auto determination from Europe 1918: Czechoslovakia’s independence and her place in the international system
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-59-5.
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Fenomenul academic in context universal
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele implicații ale poetului Mihai Eminescu în relațiile internaționale
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молдавская государственность: международный статус и его историческая эволюция
Роман Александр
Молдавский Государственный Университет
Славянские чтения
Nr. 10(16) / 2017 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пребывание поэта М. Эминеску в Российской империи
Роман Александр
Молдавский Государственный Университет
Славянские чтения
Nr. 9(15) / 2017 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Valorificarea experienţei diplomatice acumulate de RSSM postbelică în promovarea interesului naţional al Moldovei
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Vectorii politicii externe a Moldovei – subiect de drept internaţional în perioada domnitorului Ştefan cel Mare
Roman Alexandru1 , Ioviţa Alexandrina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

RSS Moldovenească: implicaţii specifice şi controversate în sistemul internaţional postbelic
Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovareŞtiinţe juridice. Ştiinţe economice.
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Rolul reformelor lui Ştefan cel Mare în consolidarea administrativă a statului moldovenesc (II)
Roman Alexandru
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(62) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul reformelor lui Ştefan cel Mare în consolidarea administrativă a statului Moldovenesc
Roman Alexandru
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul reformelor lui Ştefan cel Mare în consolidarea administrativă a Ţării Moldovei (III)
Roman Alexandru
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глубокое исследование фундаментальных проблем современной Молдовы
Роман Александр
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32