IBN
Închide
Cristei Tamara
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Formula fracturismului în romanul Ziua de naștere a lui Mihai Mihailovivi de Dumitru Crudu
Cristei Tamara
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Conceptul iubirii în viziunea lui Adrian Păunescu
Cristei Tamara
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea cunoașterii ca formă a integrării sociale reflectată în literatura română modernă
Cristei Tamara
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanța unui lector avizat – un indiciu de valoare în înțelegerea axiologică a problemei securității umane
Cristei Tamara
Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, Chișinău
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Imperativul implementării unor modele postmoderne ale educaţiei literar artistice în paradigma instructivă din Republica Moldova
Cristei Tamara
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise ale formării personalității integre la copiilor migranților moldoveni în condițiile unui spațiu cultural divers
Cristei Tamara
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Modernul și antimodernul, însemne ale contextualizării europene a literaturii române din secolul al XIX-lea
Cristei Tamara
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul competenţei textuale în formarea vorbitorului modern
Cristei Tamara1 , Friptu Marta2
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Manifestări antimoderne în literatura romantismului românesc
Cristei Tamara
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Formarea la studenţi a competenţei textuale, un imperativ al instruirii universitare
Cristei Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O formulă constructivistă a studierii textului literar la orele de literatură în liceu
Cristei Tamara
Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spirit antimodern în literatura română din epoca romantică
Cristei Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiritul creaţiei lui Dumitru Matcovschi, un vector în formarea tinerei generaţii
Cristei Tamara , Popovici Maria
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Grigore Vieru: un model de lectură poetică
Cristei Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin pedagogic sub semnul harului
Ghicov Adrian , Paniş Aliona , Suceveanu Maria , Cristei Tamara , Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Hermeneutica pedagogică a textului
Cristei Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(38) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Antinomia timp cronologic – timp psihologic şi conotaţiile ei în poemul confesiune de M. Eminescu
Ilaşciuc Adriana , Cristei Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Primii paşi în ştiinţă
2005. Bălți. ISBN 9975-931-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Poemul în viziunea unui spirit poematic: criticul şi cercetatorul literar Eliza Botezatu
Cristei Tamara
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 - 1

Mihai Eminescu: homo paideia
Cristei Tamara
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19