IBN
Închide

47Publicaţii

992Descărcări

23848Vizualizări

Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Repere privind proiectarea temelor cross-curriculare în învățământul general
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Învățarea vizibilă în contextul metodologiei contemporane
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind învățarea școlară și premisele de dezvoltare
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței de a invăța să înveți în Finlanda: model relevant pentru Republica Moldova
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de dezvoltare a competenţei de a învăţa să înveţi
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
School learning: findings and premises for development in the context of new social challenges
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Dimensiuni ale învățării școlare: abordări conceptuale
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-80. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea online: între provocare şi oportunitate
Franţuzan Ludmila , Pisău Aurelia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-221. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea școlară eficientă: abordări conceptuale și metodologice
Franţuzan Ludmila , Grigor Ina , Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea şi mediul educaţional şcolar: perspective de eficientizare
Franţuzan Ludmila , Hîncu Ionela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-112. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea învăţării prin cooperare la lecţiile de geografie
Franţuzan Ludmila1 , Jechiu Elena2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale mediului educațional școlar în contextul curriculumului dezvoltat
Franţuzan Ludmila , Hîncu Ionela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de reconfigurare a procesului de învăţare la disciplinele ariei curriculare matematică şi ştiinţe
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Abordări metodologice privind dezvoltarea curricula la disciplinele școlare Biologia, Chimia
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic în contextul asigurării condiţiilor de calitate şi eficienţă a procesului educaţional
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii de organizare eficientă a procesului educaţional la disciplinele şcolare Biologie, Chimie
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea problematizării în cadrul orelor de biologie
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Învăţarea transformatoare – dimensiune a calităţii şi eficienţei procesului educaţional la educaţia ştiinţifică (Biologie, Fizică, Chimie)
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice în evaluarea produselor relevante formării de competenţe
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii despre evaluare vs. Direcţii de actualizare curriculară la disciplinele educaţiei ştiinţifice
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47