IBN
Închide
Franţuzan Ludmila Grigore
Cuvinte-cheie (113): învăţare eficientă (4), effective learning (3), learning unit (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Învățarea școlară eficientă: abordări conceptuale și metodologice
Franţuzan Ludmila, Grigor Ina, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea şi mediul educaţional şcolar: perspective de eficientizare
Franţuzan Ludmila, Hîncu Ionela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale mediului educațional școlar în contextul curriculumului dezvoltat
Franţuzan Ludmila, Hîncu Ionela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Abordări metodologice privind dezvoltarea curricula la disciplinele școlare Biologia, Chimia
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic în contextul asigurării condiţiilor de calitate şi eficienţă a procesului educaţional
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii de organizare eicientă a procesului educaţional la disciplinele şcolare Biologie, Chimie
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea problematizării în cadrul orelor de biologie
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Învăţarea transformatoare – dimensiune a calităţii şi eficienţei procesului educaţional la educaţia ştiinţifică (Biologie, Fizică, Chimie)
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice în evaluarea produselor relevante formării de competenţe
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii despre evaluare vs. Direcţii de actualizare curriculară la disciplinele educaţiei ştiinţifice
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea de învăţare – condiţie de asigurare a calităţi şi eficienţei în procesul educaţional al disciplinei Biologia
Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Aspecte metodologice ale evaluării procesului educaţional la ciclul primar
Franţuzan Ludmila, Ceapa Anghelina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii ale eficienţei şi calităţii procesului educaţional
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale ale calităţii, efiecineţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţământul preuniversitar
Franţuzan Ludmila
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia competenţei de cunoaştere ştiinţifică în cadrul procesului educaţional al disciplinelor şcolare: fizică, biologie, chimie
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Abordări generale ale optimizării curricula şcolare din perspectiva societăţii bazate pe cunoaştere
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni metodologice de formare a competenţei de investigare ştiinţifică la elevi
Franţuzan Ludmila1, Zota Lilia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Constantin Negruzi”, mun. Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(84) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea curriculumului integralizat, Ştiinţe, clasele a X-XII-a, profilul umanist
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Compontele paradigmei formării competenţei de cunoaştere ştiinţifică în învăţămîntul preuniversitar
Botgros Ion1, Franţuzan Ludmila1, Bocancea Viorel2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metacogniţia – componentă constructivă a competenţei de cunoaştere ştiinţifică
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37