IBN
Închide

33Publicaţii

151Descărcări

13065Vizualizări

Osadci Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22

2022 - 4

Antioxidative protection in the biotechnology of agricultural breeding
Demcenco Boris , Balan Ion , Petcu Igor , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de profilaxie și de combatere în salmoneloza aviară: Recomandări științifico-practice
Juncu Olga, Starciuc Nicolae, Moscalic Roman, Osadci Natalia
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-41-2
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modifiсări macroscopice și histopatologice în peritonita infecțioasă feline
Cozlov Denis , Osadci Natalia , Naforniţa Nicolae
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of classical biotechnologies on the welfare of agricultural birds
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Identificarea bacteriilor din genul Salmonella SPP. în produsele avicole și impactul acestora pentru sănătatea publică
Juncu Olga , Starciuc Nicolae , Osadci Natalia , Antohii Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
One Health and Risk Management
Nr. 2(2) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța utilizării în avicultură a aditivilor furajeri medicinali pentru protecția mediului
Demcenco Boris , Balan Ion , Petcu Igor , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indici microbiologici și impactul prezenței bacteriilor din genul Salmonella spp. în unele unități avicole din republică
Juncu Olga1 , Starciuc Nicolae1 , Osadci Natalia1 , Moscalic Roman2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of lighting modes on the age of puberty and egg laying chickens
Petcu Igor1 , Balan Ion1 , Demcenco Boris2 , Osadci Natalia2 , Roşca Feodora2 , Gramovici Veaceslav2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolarea şi identificarea microflorei de origine bacteriană din incubatoare şi de la puii de găină după eclozionare
Osadci Natalia1 , Starciuc Nicolae1 , Petcu Igor2 , Balan Ion2 , Demcenco Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of mineral metabolism in birds in the reproductive period
Demcenco Boris1 , Balan Ion2 , Petcu Igor2 , Osadci Natalia1 , Gramovici Veaceslav1 , Roşca Feodora1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poultry in the continuation of the improvement of biotechnologies for obtaining products from the food industry
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Impactul relevanței relației multiforme dintre sănătate și consumul de carne de pasăre
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Veaceslav
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul bioactiv al aminoacizilor în componența rației alimentare pentru păsări
Petcu Igor1 , Balan Ion1 , Demcenco Boris2 , Osadci Natalia2 , Roşca Feodora2 , Gramovici Veaceslav2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь между содержанием йода и интенсивность метаболических процессов птицы
Демченко Борис1 , Балан Ион1 , Петку Игорь1 , Осадч Наталия1 , Рошка Феодора2 , Грамович Вячеслав2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Alimentaţia biologică activă în condiţii industriale de creştere şi exploatare a păsărilor domestice
Petcu Igor12 , Balan Ion12 , Demcenco Boris12 , Roşca Fedosia12 , Osadci Natalia12 , Gramovici Veaceslav12
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of avian infectious bronchitis and quality of poultry products
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Рошка Федор , Осадч Наталия , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of dietary protein and amino acids on the quality of poultry food products
Петку Игорь12 , Балан Ион21 , Демченко Борис12 , Roşca Fedosia21 , Осадч Наталия12 , Грамович Вячеслав21
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние факторов внешней среды на естественную резистентность сельскохозяйственной птицы
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Осадч Наталия , Roşca Fedosia , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Dinamica evoluţiei rabiei în Moldova în perioada anilor 2014 – 2018
Spataru Tudor , Starciuc Nicolae , Osadci Natalia , Dediu V.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microflora ouălor de consum şi riscurile de contaminare cu Salmonella Spp.
Juncu Olga , Starciuc Nicolae , Osadci Natalia , Malancea Nicolae , Spataru Tudor , Manciu Alexandr , Ciuclea Aurel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34