IBN
Închide
Bulat Dumitru Efim
Cuvinte-cheie (115): ihtiofauna (6), Quang Binh. (3), Gianh river (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Morphofunctional Characteristics of the Ovaries of Pumpkinseed Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) from the Kuchurgan Reservoir (Cooling Water Body of the Moldavian Regional Power Plant)
Fulga Nina, Toderash Ion, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Railyan Nadejda
Institute of Zoology
Russian Journal of Biological Invasions
Nr. 1(10) / 2019 / ISSN 2075-1117
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Geneza ihtiofaunei şi istoricul pescuitului din regiunea Ponto-Caspică
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Ungureanu Laurenţia, Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante și metodele de control numeric
Bulat Dumitru, Toderaş Ion, Fulga Nina, Bulat Denis, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Dadu Ana
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresul biologic al speciei Rhodeus amarus (Bloch, 1782) în ecosistemele acvatice din Republica Moldova și factorii provocatori
Bulat Dumitru, Ungureanu Laurenţia, Bulat Denis
Institutul de Zoologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ihtiofaunei râului Bâc în anul 2018
Bulat Denis, Ciornea Victor, Bulat Dumitru
Institutul de Zoologie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 5 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea structural-funcțională a reproducătorilor scrumbiei-de-Dunăre în fluviul Nistru și principiile științifice ale managementului bioproductivităţii.
Crepis Oleg, Usatîi Marin, Şaptefraţi Nicolae, Usatîi Adrian, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Cebanu Aureliu, Dadu Ana
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Dinamica invaziilor biologice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova în lumina teoriei pulsaţionale
Bulat Dumitru
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea speciilor și biotipurilor hibride din genul Cobitis (Teleostei: Cobitidae) din bazinele acvatice ale Republicii Moldova
Marta Anatol1, Toderaş Ion1, Bulat Dumitru1, Bulat Denis1, Purcic Veaceslav2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eutrofizarea ecosistemelor acvatice din Republica Moldova şi recomandările de management durabil
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Ungureanu Laurenţia, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav, Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul adaptiv al speciilor bioindicatoare de peşti în condiţii de poluare antropică persistentă
Bulat Dumitru
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări in realizarea programului naţional privind bioinvaziile piscole din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Usatîi Agafia, Şaptefraţi Nicolae, Croitoru Ion, Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфо-функциональная характеристика гонад самок Syngnathus abaster risso нижнего Днестра
Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Comparative particularities between the ichtyofauna of Dniester and Prut rivers (territorial limits of Republic of Moldova)
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Fulga Nina, Crepis Oleg, Dadu Ana
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna fluviului Nistru şi râului Prut în anul 2016
Bulat Dumitru, Bulat Denis
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invazia ghidrinului – gasterosteus aculeatus linnaeus, 1758 în fluviul Nistru (limitele Republicii Moldova) şi factorii determinanţi
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Fulga Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of Dniester river ichtyofauna during 2016
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Cebotari Andrei, Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of Prut river ichtyofauna in 2016 study year
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Croitoru Ion, Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romania - Republic of Moldova joint study concerning the fish fauna in Stânca-Costeşti reservoir
Bulat Denis1, Bulat Dumitru1, Davideanu Ana2, Davideanu Grigore2
1 Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
AACL Bioflux
Nr. 9(3) / 2016 / ISSN 1844-8143 / ISSNe 1844-9166
Disponibil online 9 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zonarea ecologică piscicolă a fluviului Nistru  (limitele Republicii Moldova) în condiţii ecologice actuale
Bulat Dumitru, Bulat Denis
Institutul de Zoologie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57