IBN
Închide

166Publicaţii

2284Descărcări

67798Vizualizări

Mişin Igor77Harea Patricia33Ghidirim Gheorghe31Madan Diana24Petrovici Virgil21Vozian Marin19Zaharia Sergiu19Şcerbatiuc-Condur Corina18Rojnoveanu Gheorghe17Sprincean Mariana14Gladun Eugen13Şor Elina12Fuior-Bulhac Liliana11Cuţitari Irina9Guţu Eugen9Samoilenco Tatiana9Halabudenco Elena9Barbova Natalia8Tagadiuc Olga7Lazăr Cornelia7Racoviță Stela7Moşin Veaceslav6Capcelea Svetlana5Gheorghiţa Vasile5Gudumac Eva5Egorov Vladimir4Rotaru Natalia4Pantea Valeriana4Zastavnitchi Gheorghe4Danci Alexandru4Ghimpu Victoria4Hadjiu Svetlana3Bernic Jana3Cerneţchi Olga3Petrovici Valeriu3Vasiliev Veaceslav3Casian Dumitru2Eţco Ludmila2Sacară Victoria2Chemencedji Inga2Gladun Sergiu2Protopop Svetlana2Cernat Mircea2Secrieru Viorica2Suman Ala2Malcova Tatiana2Fuior Liliana2Dobreva Cristina2Bahnarel Ion1Cemortan Igor1Varzari Alexandru1Ciobanu Victor1Ciuntu Angela1Opalco Igor1Poclitaru Maria1Revencu Sergiu1Belev Nicodim1Curajos Boris1Iacovleva Iraida1Revenco Ninel1Rusu Ludmila1Şveţ Inna1Roller Victor1Gheorghiţa Vadim1Strătilă Mihail1Strătilă Radu1Tabac Elena1Puiu Serghei1Gladun Elena1Curajos Anatol1Celac Victoria1Coreţchi Liuba1Lupaşcu Aliona1Glijin Carolina1Nedbailo Ecaterina1Tcacenco Olga1Samohvalova Tatiana1Revenco Adrian1Zaharia Serghei1Nour Veronica1Gîncu Mariana1Vasilev Veaceslav1Moldovanu Mihai1Paladi Elena1Chesov Elena1Pochin Adriana1Ghiluţă Oxana1Certan-Bejan Rodica1Guțuleac Radu1Bejenari Ludmila1Patrașcu Alina1Salimov Corina1Zastavneţchi Gheorghe1Harea Alina1Popescu Irina-Anca1Harea Adrian1
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Publons
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 91. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 63.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Валидация композитного индекса King при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децидуоз аппендикса
Şor Elina12 , Щербатюк-Кондур Корина1 , Мишина Анна3 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP,
3 Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 22

Diagnosis and surgical treatment of ovarian tumors in pediatric patients
Harea Patricia , Mishina Anna , Harea Adrian , Dobreva Cristina , Fuior-Bulhac Liliana , Petrovich Virgil
Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adeziunea labială la adolescentă
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angioleiomiom al ligamentului larg al uterului
Mişina Ana , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atrezia himenului complicată cu dezvoltarea piocolposului
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biological markers of ionizing radiation
Coreţchi Liuba12 , Gîncu Mariana12 , Sakara Viktoria K.3 , Opalco Igor3 , Mishina Anna3 , Popescu Irina-Anca4 , Bahnarel Ion2 , Bejenari Ludmila3 , Gladun Sergiu3
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Mother and Child,
4 National Institute of Public Health, Regional Centre of Public Health – Iasi
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chromosomal abnormalities in men with azoospermia
Racoviță Stela1 , Moshin Veaceslav1 , Capcelea Svetlana1 , Mishina Anna2 , Sprincean Mariana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical and genetic study in male infertility with azoospermia
Racoviță Stela1 , Moshin Veaceslav1 , Capcelea Svetlana1 , Mishina Anna2 , Sprincean Mariana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cytogenetic study in male infertility associated with azoospermia and severe oligosoospermia
Racoviță Stela1 , Patrașcu Alina1 , Capcelea Svetlana1 , Mishina Anna2 , Samoilenco Tatiana2 , Sprincean Mariana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza hepatică
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiology of Down syndrome in the Republic of Moldova, 2009 – 2018
Barbova Natalia12 , Egorov Vladimir1 , Sprincean Mariana12 , Halabudenco Elena1 , Mishina Anna1 , Samoilenco Tatiana1 , Secrieru Viorica1 , Nour Veronica1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiom al colului uterin cu retenție acută de urină
Mişina Ana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiomatoza intravenoasă
Mişina Ana1 , Casian Dumitru12 , Şcerbatiuc-Condur Corina31 , Mişin Igor13
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migration of intrauterine devices into the gastrointestinal tract
Mishina Anna1 , Malcova Tatiana23 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Şor Elina23 , Mishin Igor23
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Emergency Medicine Institute
Journal of Surgery
Nr. 4(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina ectopică posthisterectomie
Mişina Ana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina ectopică retroperitoneală – variantă de ectopie rară
Mişina Ana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina23 , Malcova Tatiana32 , Şor Elina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina splenica primara
Şor Elina12 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Mişin Igor1 , Mişina Ana3 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina splenică primară
Şor Elina12 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Mişin Igor12 , Mişina Ana3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de congestie pelviană
Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Casian Dumitru12 , Mişina Ana2 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 166