IBN
Închide

57Publicaţii

331Descărcări

19827Vizualizări

Elisoveţcaia Dina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 36. Publicaţii peste hotare - 13.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 32
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2022 - 7

Adaptive capacity of the fagus sylvatica l. population from the Slovak Republic
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Ciorchina Petru2 , Brindza Ján3
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului”,
3 Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of bioregulators on seed germination and adaptation of beech seedling
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Mashcenko Natalia1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 14 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herbicidal effect of ailanthus altissima (mill.) swingle extract on some weeds of the poaceae family
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Popovschi Ecaterina1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement of seed germination and seedling resistance of beech (fagus sylvatica) by growth regulators
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Mashcenko Natalia1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Agrofor International Journal
Nr. 1(7) / 2022 / ISSN 2490-3434 / ISSNe 2490-3442
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seasonal change in polyphenols content and their antioxidant activity in the leaves of European beech (fagus sylvatica)
Ivanova Raisa , Elisovetskaya Dina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты
2022. Москва. ISBN 978-5-00204-153-4.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability of fagus sylvatica seeds during storage using hydrogen peroxide test
Popovschi Ecaterina , Elisovetskaya Dina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение жизнеспособности семян Fagus sylvatica L. в процессе хранения
Елисовецкая Дина1 , Иванова Раиса1 , Гуменюк Яким2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Diversity of natural regulators of plant growth and their potential biological activity
Ivanova Raisa , Elisovetskaya Dina , Borovskaia Alla
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor abiotici asupra capacităților germinative a semințelor de fag (Fagus sylvatica L.)
Elisoveţcaia Dina1 , Ivanova Raisa1 , Gumeniuc Iachim2 , Zayachuk Vasili3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea Națională Silvică din Ucraina
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of some biological effects of alginite on plant and insects
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Simkova Jana2 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жизнеспособность семян Fagus sylvatica L. из Заповедника “Codrii” Республики Молдова
Елисовецкая Дина1 , Иванова Раиса1 , Гуменюк Яким2 , Autor Nou , Мащенко Наталия1 , Sfeclă Victor2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Biological peculiarities of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in the conditions of the Republic of Moldova
Elisovetskaya Dina , Calestru Livia , Ţugulea (Hacina) Cristina , Derjanschi Valeriu
Institute of Zoology
Agrofor International Journal
Nr. 3(5) / 2020 / ISSN 2490-3434 / ISSNe 2490-3442
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea componenței feromonului sexual și determinarea ciclului de dezvoltare sezonieră a speciei Heiothis Armigera
Nastas Tudor , Elisoveţcaia Dina , Cheptinari Valeria , Rusu I. , Odobescu Vasilisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвазивный клоп Nezara Viridula L. (Hemiptera, Pentatomidae) в Республике Молдова
Иванова Раиса1 , Елисовецкая Дина1 , Бриндза Я.2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Eficacitatea insecticidului FORCE 1,5 G în combaterea larvelor viermelui vestic Diabrotica virgifera le Conte al rădăcinelor de porumb
Voineac Vasile , Elisoveţcaia Dina , Cristman Diana , Voineac Ina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrul național al celor mai periculoase specii de insecte din fauna Republicii Moldova.
Mihailov Irina , Bacal Svetlana , Elisoveţcaia Dina , Ţugulea Cristina , Şuleşco Tatiana , Neculiseanu Zaharia , Mocreac (Stahi) Nadejda , Buşmachiu Galina , Calestru Livia , Enciu-Baban Elena
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-94. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение растительных препаратов для укоренения летних черенков Cornus mas L.
Елисовецкая Дина , Иванова Раиса , Мащенко Наталия , Кисничан Лилия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Effect of Secondary Metabolites Juniperus sabina L. (Cupressaceae) on the Survival and Nutrition of Galleria mellonella L. (Pyralidae)
Elisovetskaya Dina1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Contemporary Problems of Ecology
Nr. 6(11) / 2018 / ISSN - / ISSNe 1995-4255
Disponibil online 14 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of insecticidal and antifeedant activity of extracts from Juniperus Sabina L.
Elisovetskaya Dina1 , Diaconu (Doroşenco) Valentina1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oil from Juniperus sabina L. For biological pests control
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57