IBN
Închide
Elisoveţcaia Dina Stepan
Cuvinte-cheie (35): plant protection (2), Perillus bioculatus (2), Alternaria disease (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Effect of Secondary Metabolites Juniperus sabina L. (Cupressaceae) on the Survival and Nutrition of Galleria mellonella L. (Pyralidae)
Elisovetskaya Dina1, Brindza J.2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Contemporary Problems of Ecology
Nr. 6(11) / 2018 / ISSN - / ISSNe 1995-4255
Disponibil online 14 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование вторичных метаболитов высших растений в качестве индукторов иммунитета на примере картофеля
Боровская Ала, Елисовецкая Дина, Мащенко Наталия, Иванова Раиса, Дорошенко В.
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Application bioelicitors as inductors of resistance plum trees variety stanley to pathogens
Elisovetskaya Dina, Doroşenco Valentina, Boubătrîn Ivan
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specia Oxy carenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lyg aeidae) – heteropter nou invaziv in fauna Republicii Moldova
Derjanschi Valeriu, Elisoveţcaia Dina
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Плодовитость перезимовавших самок хищного клопа Perillus bioculatus f. (Heteroptera, Pentatomidae)
Елисовецкая Дина, Держанский Валерий
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предпосылки использования хищного клопа Perillus bioculatus F. (Hemiptera, Pentatomidae) в условиях Республики Молдова
Елисовецкая Дина, Держанский Валерий
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Releases of the Miridae Perillus bioculatus f. (Heteroptera, pentatomidae) on the potatoes crop in the Republic of Moldova
Elisoveţcaia Dina1, Derjanschi Valeriu1, Doroşenco Valentina2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Natural crop protection based on plant resources of the Juniperus Sabina L. in the Republic Of Moldova
Elisovetskaya Dina, Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plants in protection of agricultural crops against pests and diseases
Elisovetskaya Dina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 4-a. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видовой состав вредителей и энтомофагов на картофеле в Республике Молдова
Елисовецкая Дина, Calestru Livia
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 22 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита картофеля от колорадского жука
Елисовецкая Дина, Держанский Валерий, Дорошенко В.
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 28 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Natural crop protection based on plant resources of the Juniperus sabina L. In the Republic of Moldova
Elisoveţcaia Dina1, Nastas Tudor1, Bucaţel Vasile2, Galupa Dumitru3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
3 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Conservation of plant diversity
Ediția 3-a. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nezara viridula (linnaeus 1758) (Heteroptera, Pentatomidae): nouă semnalare pe teritoriul României  
Elisoveţcaia Dina12, Calestru Livia1, Autor Nou2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

cis-8-dodecenilacetatul – feromonul sexual al viermelui prunelor, sinteza şi activitatea biologică
Roşca Gheorghe, Odobescu Vasilisa, Nastas Tudor, Elisoveţcaia Dina, Patraşcu Teodor
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 36 (partea II). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entomological assessment of the effect of plant extracts on beneficial organisms in potato agroecosystem
Elisovetskaya Dina1, Nastas Tudor1, Eliseev Serghei2
1 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică ,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ploşniţa Perillus bioculatus f. (heteroptera, pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de Colorado
Derjanschi Valeriu, Elisoveţcaia Dina, Calestru Livia
Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predatory shield bug Perillus bioculatus f. (Hemiptera , Pentatomidae ) in the Republic of Moldova : acclimatization or natural colonization ?
Derjanschi Valeriu, Elisovetskaya Dina
Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Bлияние растительного экстракта из чемерицы лобеля на полезную энтомофауну
Елисовецкая Дина
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(31) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инсектицидная и антифидантная активность растительного экстракта из Buxus sempervirens L. и его фракций относительно Leptinotarsa decemlineata Say
Елисовецкая Дина
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Изменение суммы алкалоидов и биологической активности экстракта из растения Veratrum lobelianum bernh в процессе хранения
Елисовецкая Дина
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20