IBN
Închide

64Publicaţii

476Descărcări

32496Vizualizări

Elisoveţcaia Dina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 36. Publicaţii peste hotare - 18.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 32
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2023 - 3

Adaptation of beech seedlings of Slovakia and Romania origins in the natural conditions of the “Plaiul Fagului” scientific reservation (Republic of Moldova)
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Gălușcă Anton2 , Brindza Ján3
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
2 The “Plaiul Fagului” Scientific Reservation,
3 Slovak University of Agriculture in Nitra
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germination kinetics of Fagus sylvatica seeds of various origins
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Horcinová Sedláčková Vladimíra2 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality changes during storage of beech seeds collected from different places
Elisovetskaya Dina , Ivanova Raisa , Popovschi Ecaterina , Mashcenko Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Adaptive capacity of the fagus sylvatica l. population from the Slovak Republic
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Ciorchina Petru2 , Brindza Ján3
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 The “Plaiul Fagului” Scientific Reservation,
3 Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of bioregulators on seed germination and adaptation of beech seedling
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Mashcenko Natalia1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 14 October, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herbicidal effect of ailanthus altissima (mill.) swingle extract on some weeds of the poaceae family
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Popovschi Ecaterina1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement of seed germination and seedling resistance of beech (fagus sylvatica) by growth regulators
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Mashcenko Natalia1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Agrofor International Journal
Nr. 1(7) / 2022 / ISSN 2490-3434 / ISSNe 2490-3442
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seasonal change in polyphenols content and their antioxidant activity in the leaves of European beech (fagus sylvatica)
Ivanova Raisa , Elisovetskaya Dina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты
Ediția 11. 2022. Москва. ISBN 978-5-00204-153-4.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability of fagus sylvatica seeds during storage using hydrogen peroxide test
Popovschi Ecaterina , Elisovetskaya Dina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение жизнеспособности семян Fagus sylvatica L. в процессе хранения
Елисовецкая Дина1 , Иванова Раиса1 , Гуменюк Яким2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Bioecological features of Halyomorpha halys stal (Heteroptera: Pentatomidae) in the Republic of Moldova
Rusu Iuliana , Elisovetskaya Dina , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Studii și Cercetări - Biologie
Vol. 30, Nr. 2 / 2021 / ISSN 1224-919X / ISSNe 2457-5178
Disponibil online 20 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity of natural regulators of plant growth and their potential biological activity
Ivanova Raisa , Elisovetskaya Dina , Borovskaia Alla
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor abiotici asupra capacităților germinative a semințelor de fag (Fagus sylvatica L.)
Elisoveţcaia Dina1 , Ivanova Raisa1 , Gumeniuc Iachim2 , Zayachuk Vasili3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea Națională Silvică din Ucraina
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of some biological effects of alginite on plant and insects
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Simkova Jana2 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жизнеспособность семян Fagus sylvatica L. из Заповедника “Codrii” Республики Молдова
Елисовецкая Дина1 , Иванова Раиса1 , Гуменюк Яким2 , Autor Nou , Мащенко Наталия1 , Sfeclă Victor2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Biological peculiarities of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in the conditions of the Republic of Moldova
Elisovetskaya Dina , Calestru Livia , Ţugulea (Hacina) Cristina , Derjanschi Valeriu
Institute of Zoology
Agrofor International Journal
Nr. 3(5) / 2020 / ISSN 2490-3434 / ISSNe 2490-3442
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea componenței feromonului sexual și determinarea ciclului de dezvoltare sezonieră a speciei Heiothis Armigera
Nastas Tudor , Elisoveţcaia Dina , Cheptinari Valeria , Rusu I. , Odobescu Vasilisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some results of breeding a predatory stink bug of Perillus bioculatus F. (Hemiptera, Pentatomidae) in the Republic of Moldova
Elisovetskaya Dina1 , Derjanschi Valeriu1 , Agasieva Irina2 , Nefedova Mariya2
1 Institute of Zoology,
2 All-Russian Research Institute of Biological Plant Protection, Krasnodar
BIO Web of Conferences. Biological Plant Protection is the Basis of Agroecosystems Stabilization
Vol. 21. Ediția 11. 2020. Les Ulis. ISSN e: 2117-4458.
Disponibil online 22 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвазивный клоп Nezara Viridula L. (Hemiptera, Pentatomidae) в Республике Молдова
Иванова Раиса1 , Елисовецкая Дина1 , Бриндза Я.2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Eficacitatea insecticidului FORCE 1,5 G în combaterea larvelor viermelui vestic Diabrotica virgifera le Conte al rădăcinelor de porumb
Voineac Vasile , Elisoveţcaia Dina , Cristman Diana , Voineac Ina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrul național al celor mai periculoase specii de insecte din fauna Republicii Moldova.
Mihailov Irina , Bacal Svetlana , Elisoveţcaia Dina , Ţugulea Cristina , Şuleşco Tatiana , Neculiseanu Zaharia , Mocreac (Stahi) Nadejda , Buşmachiu Galina , Calestru Livia , Enciu-Baban Elena
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-125. Vizualizări-1292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение растительных препаратов для укоренения летних черенков Cornus mas L.
Елисовецкая Дина , Иванова Раиса , Мащенко Наталия , Кисничан Лилия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Effect of Secondary Metabolites Juniperus sabina L. (Cupressaceae) on the Survival and Nutrition of Galleria mellonella L. (Pyralidae)
Elisovetskaya Dina1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Contemporary Problems of Ecology
Nr. 6(11) / 2018 / ISSN - / ISSNe 1995-4255
Disponibil online 14 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of insecticidal and antifeedant activity of extracts from Juniperus Sabina L.
Elisovetskaya Dina1 , Diaconu (Doroşenco) Valentina1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oil from Juniperus sabina L. For biological pests control
Elisovetskaya Dina1 , Ivanova Raisa1 , Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование вторичных метаболитов высших растений в качестве индукторов иммунитета на примере картофеля
Боровская Ала , Елисовецкая Дина , Мащенко Наталия , Иванова Раиса , Дорошенко Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Application bioelicitors as inductors of resistance plum trees variety stanley to pathogens
Elisovetskaya Dina , Diaconu (Doroşenco) Valentina , Boubătrîn Ivan
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specia Oxy carenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lyg aeidae) – heteropter nou invaziv in fauna Republicii Moldova
Derjanschi Valeriu , Elisoveţcaia Dina
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Плодовитость перезимовавших самок хищного клопа Perillus bioculatus f. (Heteroptera, Pentatomidae)
Елисовецкая Дина , Держанский Валерий
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предпосылки использования хищного клопа Perillus bioculatus F. (Hemiptera, Pentatomidae) в условиях Республики Молдова
Елисовецкая Дина , Держанский Валерий
Институт Зоологии АН РМ
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Eficacitatea biologică a elisitorilor în combaterea bolilor prunului
Diaconu (Doroşenco) Valentina , Elisoveţcaia Dina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hibernation of the predatory stink bug Perillus bioculatus F. (Hemiptera, Pentatomidae) under laboratory conditions
Elisovetskaya Dina1 , Derjanschi Valeriu2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Releases of the Miridae Perillus bioculatus f. (Heteroptera, pentatomidae) on the potatoes crop in the Republic of Moldova
Elisoveţcaia Dina1 , Derjanschi Valeriu1 , Diaconu (Doroşenco) Valentina2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the biological agents on the density suppression of Grapholitha funebrana Tr. population in plum crop
Nastas Tudor , Gavrilitsa Lidia , Bradowsky N. , Elisovetskaya Dina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Studii și Cercetări - Biologie
Vol. 25, Nr. 2 / 2016 / ISSN 1224-919X / ISSNe 2457-5178
Disponibil online 20 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops
Eliseev Serghei , Elisovetskaya Dina , Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Biorational pesticides in the integrated protection system of stone fruit crops
Elisovetskaya Dina , Shleahtich Vladimir , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural crop protection based on plant resources of the Juniperus Sabina L. in the Republic Of Moldova
Elisovetskaya Dina , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plants in protection of agricultural crops against pests and diseases
Elisovetskaya Dina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видовой состав вредителей и энтомофагов на картофеле в Республике Молдова
Елисовецкая Дина , Калестру Ливия
Институт Зоологии АН РМ
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 22 February, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-1104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита картофеля от колорадского жука
Елисовецкая Дина , Держанский Валерий , Дорошенко Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 28 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совместное применение растительных экстрактов и микробиологических препаратов для защиты картофеля от колорадского жука
Елисовецкая Дина1 , Настас Тудор1 , Войтка Дмитрий2 , Бречко Елена2 , Янковская Е.2 , Стынгач А.1
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 РУП "Институт защиты растений" НАНБ, Прилуки, Беларусь
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Entomoscelis suturalis weise, 1882 (Coleoptera, Chrysomelidae) – опасный вредитель glaucium flavum crantz (Papaveraceae)
Elisovetskaya Dina12 , Calestru Livia1 , Gonceariuc Maria2
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of biorational pesticides on useful entomofauna in the Republic of Moldova
Elisovetskaya Dina , Shleahtich Vladimir , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural crop protection based on plant resources of the Juniperus sabina L. In the Republic of Moldova
Elisoveţcaia Dina1 , Nastas Tudor1 , Bucaţel Vasile2 , Galupa Dumitru3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
3 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predatory stink bug Perillus bioculatus Fabricius 1775 (Hemiptera, Pentatomidae) in the Republic of Moldova
Derjanschi Valeriu , Elisovetskaya Dina
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Biological activity of the extract of Veratrum lobelianum BERNH. against harmful species of insects and mites and its impact on entomophages
Elisovetskaya Dina , Nastas Tudor
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(29) / 2013 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cis-8-dodecenilacetatul – feromonul sexual al viermelui prunelor, sinteza şi activitatea biologică
Roşca Gheorghe , Odobescu Vasilisa , Nastas Tudor , Elisoveţcaia Dina , Patraşcu Teodor
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diurnal sexual behavior of insect species with hidden way of life in optimal existence conditions
Nastas Tudor , Elisovetskaya Dina , Răileanu Natalia , Cheptinari Valeria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Studii și Cercetări - Biologie
Vol. 22, Nr. 2 / 2013 / ISSN 1224-919X / ISSNe 2457-5178
Disponibil online 20 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entomological assessment of the effect of plant extracts on beneficial organisms in potato agroecosystem
Elisovetskaya Dina1 , Nastas Tudor1 , Eliseev Serghei2
1 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ploşniţa Perillus bioculatus f. (heteroptera, pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de Colorado
Derjanschi Valeriu , Elisoveţcaia Dina , Calestru Livia
Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-1144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 64