IBN
Închide

45Publicaţii

155Descărcări

11836Vizualizări

Elisoveţcaia Dina
Cuvinte-cheie (141): Pests (4), insecticide (3), potato (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Biological peculiarities of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in the conditions of the Republic of Moldova
Elisovetskaya Dina, Calestru Livia, Ţugulea (Hacina) Cristina, Derjanschi Valeriu
Institute of Zoology
Agrofor International Journal
Nr. 3(5) / 2020 / ISSN 2490-3434 / ISSNe 2490-3442
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea componenței feromonului sexual și determinarea ciclului de dezvoltare sezonieră a speciei Heiothis Armigera
Nastas Tudor, Elisoveţcaia Dina, Cheptinari Valeria, Rusu I., Odobescu Vasilisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвазивный клоп Nezara Viridula L. (Hemiptera, Pentatomidae) в Республике Молдова
Иванова Раиса1, Елисовецкая Дина1, Бриндза Я.2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Eficacitatea insecticidului FORCE 1,5 G în combaterea larvelor viermelui vestic Diabrotica virgifera le Conte al rădăcinelor de porumb
Voineac Vasile, Elisoveţcaia Dina, Cristman Diana, Voineac Ina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrul național al celor mai periculoase specii de insecte din fauna Republicii Moldova.
Mihailov Irina, Bacal Svetlana, Elisoveţcaia Dina, Ţugulea (Hacina) Cristina, Şuleşco Tatiana, Neculiseanu Zaharia, Mocreac (Stahi) Nadejda, Buşmachiu Galina, Calestru Livia, Baban Elena
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-60. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение растительных препаратов для укоренения летних черенков Cornus mas L.
Елисовецкая Дина, Иванова Раиса, Мащенко Наталия, Кисничан Лилия
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Effect of Secondary Metabolites Juniperus sabina L. (Cupressaceae) on the Survival and Nutrition of Galleria mellonella L. (Pyralidae)
Elisovetskaya Dina1, Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Contemporary Problems of Ecology
Nr. 6(11) / 2018 / ISSN - / ISSNe 1995-4255
Disponibil online 14 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of insecticidal and antifeedant activity of extracts from Juniperus Sabina L.
Elisovetskaya Dina1, Doroşenco Valentina1, Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oil from Juniperus sabina L. For biological pests control
Elisovetskaya Dina1, Ivanova Raisa1, Brindza Ján2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Slovak University of Agriculture in Nitra
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование вторичных метаболитов высших растений в качестве индукторов иммунитета на примере картофеля
Боровская Ала, Елисовецкая Дина, Мащенко Наталия, Иванова Раиса, Дорошенко Валентина
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Application bioelicitors as inductors of resistance plum trees variety stanley to pathogens
Elisovetskaya Dina, Doroşenco Valentina, Boubătrîn Ivan
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specia Oxy carenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lyg aeidae) – heteropter nou invaziv in fauna Republicii Moldova
Derjanschi Valeriu, Elisoveţcaia Dina
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Плодовитость перезимовавших самок хищного клопа Perillus bioculatus f. (Heteroptera, Pentatomidae)
Елисовецкая Дина, Держанский Валерий
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предпосылки использования хищного клопа Perillus bioculatus F. (Hemiptera, Pentatomidae) в условиях Республики Молдова
Елисовецкая Дина, Держанский Валерий
Институт Зоологии АН РМ
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Eficacitatea biologică a elisitorilor în combaterea bolilor prunului
Doroşenco Valentina, Elisoveţcaia Dina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hibernation of the predatory stink bug Perillus bioculatus F. (Hemiptera, Pentatomidae) under laboratory conditions
Elisovetskaya Dina1, Derjanschi Valeriu2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Releases of the Miridae Perillus bioculatus f. (Heteroptera, pentatomidae) on the potatoes crop in the Republic of Moldova
Elisoveţcaia Dina1, Derjanschi Valeriu1, Doroşenco Valentina2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops
Eliseev Serghei, Elisovetskaya Dina, Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Biorational pesticides in the integrated protection system of stone fruit crops
Elisovetskaya Dina, Shleahtich Vladimir, Musleh Mohammed, Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural crop protection based on plant resources of the Juniperus Sabina L. in the Republic Of Moldova
Elisovetskaya Dina, Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45