IBN
Închide
Paniş Aliona Ion
Cuvinte-cheie (35): etică (5), morală (2), educaţie. (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Creativitatea şi etica: relaţii de complementaritate
Paniş Aliona, Mihailov Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Unitatea dintre pedagogie şi etică: o nouă abordare sistemică
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abordare a creativităţii
Paniş Aliona, Mihailov Veronica
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturi versus libertăţi în contextul educaţiei
Paniş Aliona1, Ovdin Tatian2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica în contextul valorilor morale si educaționale
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica lui Kant – temelie a educaţiei
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-63. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Etica și moralitatea în cadrul educației de azi
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica – o reconstrucţie pragmatică
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dezvoltarea prin valori a cadrului didactic în instituţia educaţională
Paniş Aliona, Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia şi componenta etică în contextul unui nou umanism
Paniş Aliona
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul etică – autoeficacitate în dezvoltarea personală a cadrului didactic
Vrabii Violeta, Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Instituţia educaţională în contextul eticii şi al eficienţei
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa etică – învăţare în educaţia universitară de calitate
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liniile strategice ale educaţiei libertariene în pedagogia eticii
Paniş Aliona, Callo Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Decizia etică în instituţia educaţională
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Filosofia constructivistă în profesionalizarea cadrului didactic
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Personalitatea integrală – un deziderat al educaţiei moderne
Bucun Nicolae, Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin pedagogic sub semnul harului
Ghicov Adrian, Paniş Aliona, Suceveanu Maria, Cristei Tamara, Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Aspecte ale deciziunii ca dimensiune pedagogică
Paniş Aliona
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(44) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19